DSW (Schiedam)

DSW (Schiedam) heeft 260.000 verzekerden (249.000 ziekenfonds en 11.000 particulier).

De nominale ziekenfondspremie voor 2004 is 24,60 euro per persoon per maand.

Een basispakket particulier zonder eigen risico voor een alleenstaande van 30 jaar kost in 2004 133,80 euro (inclusief verplichte wettelijke bijdrage) per maand. DSW heeft twee aanvullende verzekeringen voor 12,75 en 18,95 euro.

DSW: ,,Wij vinden het een groot goed dat het onderscheid tussen ziekenfonds en particulier gaat verdwijnen, maar verder heeft het nieuwe stelsel weinig toegevoegde waarde. Concurrentie op basis van de premiehoogte voor het nieuwe basispakket lijkt ons onmogelijk. Dat kan alleen als wij zorg goedkoper zouden kunnen inkopen dan andere verzekeraars. Maar waarom zou een ziekenhuis de ene verzekeraar goedkopere contracten aanbieden dan de andere?

,,Onze missie is het leveren van adequate, kwalitatief verantwoorde zorg, nu en in de toekomst. Continuïteit betekent vandaag investeren in de zorg van morgen. Zulke investeringen vergen financiële spankracht. Een zorgverzekeraar die het streven naar continuïteit serieus neemt, zal daarom lage premies nooit tot prioriteit verheffen.

,,Dat wij desalniettemin al jaren een van de goedkoopste zorgverzekeraars zijn, is geen gevolg van de heilzame werking van concurrentie, maar van in Den Haag bedachte budgetteringsregels die toevallig goed voor ons uitpakken. Het is dus niet onze eigen verdienste. Marktwerking is een illusie in een sector waar schaarste heerst.

,,Ook geloven wij niet dat benchmarks en kwaliteitscriteria een einde gaan maken aan de informatieachterstand van de patiënt. Een nobel streven, maar disfunctionerende specialisten blijven net zo onzichtbaar in de statistieken als nu het geval is.

www.dsw.nl