Delta Lloyd (Den Haag)

Delta Lloyd/Ohra (Den Haag) heeft 900.000 verzekerden (300.000 ziekenfonds en 600.000 particulieren).

De nominale ziekenfondspremie voor 2004 is 29,85 euro per persoon per maand.

Een basispakket particulier voor een alleenstaande van 30 jaar kost bij Ohra in 2004 78 euro (inclusief verplichte wettelijke bijdrage) per maand. Ohra heeft aanvullende tandartsverzekeringen variërend van 9,50 euro tot 32,50 euro per maand.

Delta Lloyd werkt niet met brede aanvullende verzekeringen, maar met totaalpakketten. De maandpremie van het minst uitgebreide pakket voor een alleenstaande van 30 jaar zonder eigen risico bedraagt 120,74 euro (inclusief verplichte wettelijke bijdrage). Wel heeft Delta Lloyd aanvullende tandartsverzekeringen vanaf 9,93 euro per maand.

Delta Lloyd/Ohra: ,,Wij zijn positief kritisch over het nieuwe basisstelsel. De belangrijkste kanttekening die we maken is dat in de wet die er nu ligt de collectieve contracten in de knel gaan komen. Een contract dat je met één collectief afsluit moet je ook aanbieden aan andere collectieven. Dat moet voorkomen dat verzekeraars aan risicoselectie gaan doen, maar de angst daarvoor is onterecht omdat dat helemaal niet lonend is door het bestaan van een vereveningssysteem. Als wij maatcontracten mogen afsluiten hebben wij juist een veel sterkere positie ten opzichte van zorgaanbieders. Dat komt de kwaliteit van de zorg alleen maar ten goede.

,,Delta Lloyd en Ohra zullen zich straks op hun eigen manier blijven onderscheiden in de markt. We hebben verschillende distributiekanalen, maar werken achter de schermen nauw samen. We zijn allebei sterk gericht op de koppeling van sociale zekerheid en zorg, bijvoorbeeld bij verzuimverzekeringen. Delta Lloyd blijft vooral actief voor het midden- en kleinbedrijf. Ohra profileert zich met `direct resultaat': vlot behandeld worden aan de telefoon, snelle polisaanmaak en efficiënt zorgaanbod.

www.deltalloyd.nl

www.ohra.nl