De Goudse (Gouda)

De Goudse (Gouda) heeft 70.000 particulier verzekerden.

Een basispakket particulier zonder eigen risico voor een alleenstaande van 30 jaar kost 118,03 euro per maand (inclusief verplichte wettelijke bijdrage). Geen aanvullende verzekeringen maar integrale pakketten met verschillende dekking.

De Goudse: ,,Wij betwijfelen of de nieuwe regelgeving daadwerkelijk zal leiden tot een rendabele markt en een grote keuzevrijheid voor verzekerden. In een markt waar zorg schaars is, hebben verzekerden immers weinig te kiezen. De Goudse vindt dan ook dat de prioriteit eerst en vooral zou moeten liggen bij het oplossen van problemen met het zorgaanbod. Hiervoor hoeft het huidige hybride stelsel echter niet te worden gewijzigd.

,,In de nieuwe situatie bestaat geen ruimte meer om met werkgevers afspraken op maat te maken. Sterker nog, door de introductie van het Zorgverzekeringsfonds bestaat in feite geen directe premiebetalingsrelatie tussen werkgever en verzekeraar. Indien slechts een geringe administratieve korting op de premie kan worden verleend, is dat voor werkgevers en werknemers ongetwijfeld onvoldoende stimulans om een collectiviteit te sluiten.

,,Concurreren is moeilijk voor ons. De basisverzekering is alleen rendabel te maken door verzekeraars met een groot volume. Als kleine verzekeraar zullen wij echter te hoge kosten moeten maken voor zorginkoop en administratie. Daarom zoeken wij daar nu een partner voor. Fuseren willen we niet. De Goudse blijft bestaan als label en zal haar ziektekostenverzekeringen nooit afstoten, want daarin ligt onze oorsprong.''

www.goudse.nl