CZ (Tilburg)

CZ (Tilburg) heeft ruim 2 miljoen verzekerden (1,4 miljoen ziekenfonds en 660.000 particulier).

De nominale ziekenfondspremie voor 2004 is 23,75 euro per maand. De maandpremie voor een basispakket particulier voor een alleenstaande van 30 jaar is afhankelijk van het eigen risico waarvoor men kiest.

Bij een eigen risico van 544 euro per jaar bedraagt deze 72,95 euro per maand. CZ kent acht verschillende aanvullende verzekeringen Ziekenfonds waarbij de maandpremie varieert van 5,45 euro per maand tot 35,80 euro per maand. Verder kent CZ aanvullende verzekeringen op de (particuliere) Zorgpolis. Daarbij varieert de maandpremie van 3,10 tot 25,20 euro per maand. CZ: ,,Wij verwachten dat consumenten in beweging zullen komen door de basisverzekering. Nu kunnen miljoenen particulier verzekerden niet overstappen naar een andere verzekeraar omdat die aan risicoselectie doet en ze daarom kan weigeren. CZ vindt het positief dat iedere verzekeraar een acceptatieplicht krijgt. De concurrentie tussen zorgverzekeraars wordt hierdoor verlegd van risicoselectie naar zorginkoop. Dat verhoogt de druk om aan klanten te laten zien wat je doet en dat je betere kwaliteit levert dan concurrenten.

,,CZ zal verzekerden geld teruggeven als ze naar een voorkeurszorgverlener gaan waarmee wij kwalitatief goede zorg hebben afgesproken voor een scherpe prijs. We willen verschillende mogelijkheden gaan aanbieden aan onze klanten. Wil de klant zorg in natura, teruggave van de zorgkosten waarvoor men is verzekerd, naar bijvoorbeeld een fysiotherapeut of ziekenhuis naar eigen keuze of liever naar een door ons geselecteerde voorkeurszorgverlener? De klant bepaalt het. Aan elke keuze hangt natuurlijk wel een ander prijs- en kwaliteitskaartje.

www.cz.nl