Bank failliet! En dan?

Wanneer ik via een bank deelneem in een aandelenbeleggingsfonds, loop ik dan risico als die bank failliet gaat? Ik laat buiten beschouwing dat er in het fonds aandelen van die bank kunnen zitten. Voor dat deel loop ik wel risico.

(R. W.)

De officiële reactie van De Nederlandsche Bank luidt zo: `Bij faillissement van een onder ons toezicht staande bank bent u als crediteur (bijvoorbeeld voor spaarrekeningen) voor 20.000 euro per persoon gegarandeerd door de Collectieve Garantieregeling. Zie voor meer informatie onze website www.dnb.nl/Publiek. Aandelen die u via uw bank aankoopt, worden op uw naam gesteld en blijven bij een faillissement buiten de (failliete) boedel. Ze blijven dus uw eigendom. Dus, buiten wat er met de bedrijven gebeurt waarin u belegd heeft, blijft u eigenaar van deze aandelen bij het faillissement.'

    • Adriaan Hiele