Balkenende: kabinet weer een eenheid

Tijdens het wekelijkse kabinetsberaad zijn gisteren de ,,eenheid van uitstraling en de eenheid van woordvoering'' tussen de ministers hersteld. Dat heeft premier Balkenende op zijn persconferentie gezegd.

De verschillen in uitlatingen tussen de verschillende ministers na de dood van Van Gogh omschreef de premier als ,,een bedrijfsongevalletje'', dat de eenheid van het kabinetsbeleid niet wezenlijk in gevaar heeft gebracht.

,,Verstandig'' noemde de premier de uitlatingen van oppositieleider Bos (PvdA) donderdagavond, dat het beter is een Kamermotie waarin het kabinet wordt verzocht de strafbaarstelling van godslastering te heroverwegen, thans niet in te dienen. ,,Het is zaak zich in het huidige klimaat van escalatie te onthouden'', aldus de premier. Zo'n motie zou thans ,,polariserend'' kunnen werken, meende Balkenende.

Naar zijn zeggen zijn ook de vice-premiers van VVD en D66 in het kabinet het hiermee eens. Hun beider Kamerfracties steunen de motie. Minister Donner (Justitie, CDA) had die eerder ontraden. Of de motie al of niet wordt ingetrokken, zal dinsdag bij de wekelijkse stemmingen blijken.

Tijdens de kabinetsvergadering waarin, aan de hand van een ambtelijke notitie, werd gesproken of de gang van zaken de eenheid van het kabinetsbeleid in gevaar heeft gebracht, ontbrak een groot aantal ministers, om uiteenlopende redenen: Remkes, Donner, Verdonk, Bot, Van Ardenne, De Graaf en Van der Hoeven. ,,Het gaat wel sneller als niet alle ministers er zijn'', gaf Balkenende op zijn persconferentie toe.

De premier omschreef zichzelf als een ,,collegiaal leider'', die niet elke uitlating van individuele ministers kan of wil controleren. ,,Als ouder heb je ook wel eens dat een kind niet luistert. Dat wil nog niet zeggen dat je uit de ouderlijke macht ontzet moet worden'', aldus de premier.

De premier wilde niet zeggen of het Kamerlid Hirsi Ali (VVD), die wegens bedreigingen is ondergedoken, niet op haar werk in de Kamer verschijnt omdat haar dit door de beveiligingsinstanties is afgeraden, of omdat zij dat niet wil. ,,Dit zijn operatieve overwegingen, waar ik beter niets over kan zeggen'', aldus Balkenende. In ieder geval, zo verzekerde hij, wordt er van rijkswege alles aan gedaan om Hirsi Ali maximaal te beveiligen.