Bakkeleien met stiefmoeder

Mijn vader overleed twaalf jaar geleden en gaf zijn tweede vrouw het vruchtgebruik van zijn huis en inboedel. Nu wil zijn weduwe dit huis verkopen, maar dat kan alleen met toestemming van de kinderen, die ieder een zesde deel van de nalatenschap erfden. De kinderen hebben geen contact met deze vrouw, alles verloopt via de notaris. We ontvingen dus een brief van hem, waarin hij vraagt of wij meewerken aan de verkoop. Indien wij akkoord gaan, willen wij dat zij ons erfdeel uitkeert. Kunnen wij dit eisen? Stel dat het huis wordt verkocht, kan zij daarna met de opbrengst een nieuw huis kopen en bijvoorbeeld de rest van het geld op een spaarrekening zetten en ook van dit bedrag het vruchtgebruik behouden? Is het nodig om een advocaat of notaris in de arm te nemen?

(M. en J. van T.)

Vraag een notaris om raad. Liefst die van uw overleden vader, die kent zijn testament. U heeft weinig te eisen van de langstlevende, zijn weduwe. Zij zet stenen om in geld, wat niets aan de situatie verandert.

    • Adriaan Hiele