Aon

In het bericht Spitzer pleit in Senaat voor federale wetten assurantie (17 november, pagina 17) wekt de suggestie dat Aon frauduleuze praktijken heeft begaan. De Amerikaanse verzekeringsmakelaar is betrokken bij onderzoek hiernaar van officier van justitie Spitzer, maar niet aangeklaagd. Wel heeft het bedrijf onder druk van Spitzer controversiële commissies afgeschaft.