AGIS (Amersfoort)

Agis (Amersfoort) heeft 1,7 miljoen verzekerden (1,6 miljoen ziekenfonds en 100.000 particulier).

De nominale ziekenfondspremie voor 2004 is 27,95 euro per maand.

Een basispakket particulier voor een alleenstaande van 30 jaar kost afhankelijk van eigen risico en regio minimaal 74,76 euro per maand (inclusief verplichte wettelijke bijdrage). Agis kent een drietal aanvullende verzekeringen, in prijs variërend van 9,50 tot 26,75 euro per maand. Ook zijn er drie aanvullende tandartsverzekeringen, voor 5,50, 9,50 en 14,50 euro per maand.

Agis: ,,Wij zijn positief over de nieuwe basisverzekering. We hopen vooral dat deze mogelijkheden creëert om zorg van goede kwaliteit in te kopen. Agis heeft nog wel vragen over de uitvoering ervan, bijvoorbeeld bij collectieve verzekeringen. Als toegestaan wordt om hoge kortingen aan te bieden aan collectiviteiten, zou dat wel eens kunnen leiden tot hogere premies voor polissen van individuen. Om te voorkomen dat chronisch zieken of verzekerden in de grote stad straks meer moeten betalen dan gezonde mensen of mensen op het platteland, is een goed werkend vereveningssysteem tussen zorgverzekeraars van groot belang.

,,Met onze 1,7 miljoen leden zien wij de concurrentie met vertrouwen tegemoet. We staan samen sterk in een tijd waarin de kwaliteit en de kosten van de zorg steeds meer onder druk komen te staan. Wij maken ons hard voor betaalbare, bereikbare en goede zorg. Wij bieden onze leden extra voordelen, zoals beweegprogramma's, wachttijdbemiddeling, `gezond leven'-programma's, een Internetdokter, een Reisdokter etc. Agis is een sociale verzekeraar, een voortrekker op het gebied van zorginkoop; niemand hoeft bij Agis buiten de boot te vallen.''

www.agisweb.nl