Afbuigen vliegroutes leidt toestellen pal over Lijnden

Schiphol wijzigt de vliegroutes. Snel afbuigen naar links is er op de Polderbaan niet meer bij. Naar rechts wel. Het dorp Lijnden is in last.

,,Als je maar hard genoeg schreeuwt, leggen ze een vliegroute wel om'', stelt Louis van Daalen, inwoner van het dorp Lijnden en contactpersoon vlieglawaai van de dorpsraad, bitter vast. Vanaf donderdag krijgen Lijnden en ook Badhoevedorp extra vlieglawaai te verduren, terwijl de westelijker gelegen dorpen Spaarndam, Halfweg en Zwanenburg juist worden ontzien. In Amsterdam-West zullen vermoedelijk ,,verschuivingen'' in de geluidhinder optreden.

Deze week maakte directeur Eric Kroese van de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) bekend dat Schiphol een ruk naar rechts gaat maken. De vliegroutes van vertrekkende toestellen op Schiphol worden veranderd. Piloten krijgen direct na de start in noordelijke richting vanaf de Zwanenburgbaan de instructie om zo snel mogelijk in oostelijke richting uit te klimmen, ofwel rechts af te slaan. Vrijwel pal boven Lijnden. Scherp naar links afbuigen vanaf de Polderbaan is er niet meer bij.

Lijndenaar Louis van Daalen: ,,Als je hier gaat wonen, weet je dat je last hebt van vliegtuigen. Het is ook best indrukwekkend om zo'n grote jongen te zien voorbijkomen. Maar er is een verschil tussen last en extreme overlast.'' De dorpsraad van Lijnden, een vlek van driehonderd huizen langs de autosnelweg A9, houdt een inzamelingsactie voor twee meetpunten, kosten 5.700 euro, waarmee de vlieghinder in decibellen kan worden uitgedrukt. ,,Het is het enige dat we kunnen doen.'' Er is pas 465 euro binnen.

De toestellen zullen ook de twaalfduizend inwoners van Badhoevedorp dichter naderen. ,,Wij liggen dichtbij Schiphol, dus ze zitten bij ons nog erg laag. De herrie is extra groot'', zegt Paul Teunissen, voorzitter van de dorpsraad van Badhoevedorp. Hij voelt zich door het besluit in de kou gezet. Het ergste vindt Teunissen dat de bewoners niet eens van het besluit op de hoogte zijn gesteld. ,,Ik kom thuis van mijn werk en moet op teletekst lezen dat de vliegroutes weer zijn gewijzigd'', zegt Teunissen. ,,We worden niet serieus genomen.''

Het is de derde keer binnen een jaar dat de vliegroutes voor de nieuwe Polderbaan en de ernaast gelegen Zwanenburgbaan worden gewijzigd. Kort na de ingebruikname van het nieuwe vliegrooster, noodzakelijk door de aanleg van de veelbesproken Polderbaan, deden zich zeven `gevaarlijke situaties' voor. Toestellen die gelijktijdig vertrokken van de beide banen in noordelijke richting kwamen te dicht bij elkaar. Juist dit parallelle starten moet de capaciteit van Schiphol vergroten zonder dat de wettelijke geluidsnormen worden overschreden. De toestellen dreven bij zijwind af, er was een verkeerde route geselecteerd of er was sprake van onnauwkeurig navigeren in de cockpit. De verkeersleiding besloot de toestellen onmiddellijk aanvullende koersinstructies te geven: toestellen van de Polderbaan snel naar links, toestellen op de Zwanenburgbaan snel naar rechts.

Een ,,klein probleem'', aldus Kroese, ware het niet dat er niet meer volgens de wettelijke geluidsnormen werd gevlogen, waardoor hoge boetes dreigden van de inspectie Verkeer en Waterstaat. Om toch binnen de geluidsnormen te blijven, werden vanaf half april dit jaar de toestellen in een minder scherpe bocht naar links en rechts gedirigeerd. Ook werd eerder van andere startbanen gebruik gemaakt.

Nu, in het nieuwe gebruiksjaar van Schiphol dat begin deze maand is begonnen, is besloten toestellen vanaf de Polderbaan rechtdoor te laten vliegen en alleen toestellen vanaf de Zwanenburgbaan nog scherp naar het oosten te dirigeren. Een ,,tijdelijke maatregel'', benadrukt LVNL, waarover niettemin zeer lang is nagedacht. De veiligheid wordt erdoor vergroot. De uurcapaciteit is gegarandeerd: er kunnen nog steeds zeventig toestellen per uur tegelijk parallel starten vanaf de Polderbaan en de Zwanenburgbaan, belangrijk om passagiers tijdens vier `piekuren' per dag vlot te kunnen vervoeren. De verkeersleiders kunnen ermee uit de voeten. En, heel belangrijk, het dorp Spaarndam wordt ontzien doordat de vliegtuigen vanaf de Polderbaan niet meer linksaf slaan maar even rechtdoor blijven doorvliegen.

Schiphol-directeur Gerlach Cerfontaine en LVNL-directeur Eric Kroese beloofden ruim een jaar geleden samen aan een zaal vol getergde inwoners van Spaarndam dat vliegroutes zouden worden aangepast, ,,desnoods ten koste van de capaciteit''. De luchthaven is er veel aan gelegen deze belofte te houden. Ook staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat) en het overlegplatform CROS hebben erop aangedrongen toch vooral Spaarndam te vrijwaren van extra vlieghinder. Dat was de Spaarndammers enkele jaren geleden voorgehouden. Vandaar nu de ruk naar rechts. ,,We hadden vaker moeten klagen'', zegt Louis van Daalen uit Lijnden.

Voorzitter Henk de Vries van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) denkt de nieuwe vliegroute veilig te kunnen uitvoeren. En zonder al te veel herrie. KLM-vlieger De Vries: ,,Wij starten al met zo min mogelijk vermogen op de motor. Dat scheelt in het geluid. Bovendien proberen wij al zo snel mogelijk naar drieduizend voet te klimmen. Maar ja, je moet nu eenmaal ergens vliegen.''

De dorpen Lijnden, Badhoevedorp en Zwanenburg behoren alledrie tot de gemeente Haarlemmermeer. Wethouder Michel van Bezuijen heeft afgelopen week een vergadering van de dorpsraad van Lijnden bezocht. Over de nieuwe vliegroute laat hij slechts weten: ,,Het is een tijdelijke maatregel die leidt tot een verschuiving van de geluidsoverlast. We moeten de effecten daarvan afwachten.''

De dorpsraad van Zwanenburg kan zich, bij hoge uitzondering, vinden in een besluit dat op Schiphol is genomen. ,,De Dorpsraad is zeer verheugd, niet alleen met deze gewijzigde procedure die de hinder in het centrum en het oosten van de dorpen zal verminderen maar ook omdat opnieuw gebleken is dat in gesprekken met de luchtvaarsector en de overheid wel degelijk resultaat kan worden geboekt'', aldus Frank van Broekhoven, voorzitter van de dorpsraad Zwanenburg-Halfweg.

    • Arjen Schreuder