Advies verleggen rivierdijk Lent

De kans op een overstroming van de Waal in de smalle bocht bij Nijmegen moet worden teruggedrongen door de rivierdijk bij het dorp Lent landinwaarts 350 meter te verleggen. Dit adviseert een meerderheid van een stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de betrokken overheden, aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De dijkteruglegging is omstreden omdat dan vijftig woningen moeten verdwijnen. De bevolking van Lent ziet meer in een alternatief plan, dat voorziet in de aanleg van een diepe geul in de uiterwaard. De gemeente Nijmegen en het Knooppunt Arnhem-Nijmegen hebben geen voorkeur voor een van beide maatregelen. Staatssecretaris M. Schultz van Haegen moet volgend jaar een beslissing nemen.