Achmea (Amstelveen)

Achmea (Amstelveen) heeft 2,9 miljoen verzekerden (1,7 miljoen ziekenfonds en 1,2 miljoen particulier), verdeeld over Avéro Achmea, DVZ Zorgverzekeringen, FBTO, Groene Land Achmea, PWZ Achmea en Zilveren Kruis Achmea (grootste onderdeel van het Achmea-concern met 786.000 ziekenfonds en 614.000 particulier).

Bij Zilveren Kruis bedraagt de nominale ziekenfondspremie voor 2004 25,70 euro per persoon per maand. Een aanvullende verzekering kost 8,25 euro en een aanvullende tandartsverzekering 8,10 euro.

Een basispakket particulier zonder eigen risico voor een alleenstaande van 30 jaar kost in 2004 101,83 euro (inclusief verplichte wettelijke bijdrage) per maand. Zilveren Kruis heeft een aanvullende tandartsverzekering van 7,40 euro per maand.

Achmea: ,,Evenals minister Hoogervorst zijn wij voorstander van marktwerking. In het wetsvoorstel voor de basisverzekering komt dit echter nauwelijks terug. Wij denken dat de zorg hierdoor onnodig duur blijft. Zo moeten wij net als nu afspraken maken met alle zorginstellingen, ook als ze geen goede kwaliteit leveren of inefficiënt werken. Hierdoor ontbreekt een belangrijke prikkel om te komen tot `meer waar voor hetzelfde geld'.

,,Wij zijn kritisch over de plannen van de minister op het punt van de collectieve ziektekostencontracten. De korting die bedrijf A met duizend werknemers wordt geboden moet ook aan bedrijf B met evenveel werknemers worden aangeboden. Ongeacht de specifieke omstandigheden van het bedrijf en de inspanningen van de werkgever om ziekte te voorkomen. Hierdoor blijft de mogelijkheid onbenut om maatwerk te leveren en om kosten te beperken.

,,Zilveren Kruis Achmea wil zich onderscheiden door als intermediair/bemiddelaar op te treden voor zijn verzekerden. Klanten kunnen bij ons terecht met een eenvoudige vraag. Wij zorgen er voor dat de verzekerde snel terecht kan in een ziekenhuis waarmee goede afspraken zijn gemaakt over de kwaliteit van zorg, de prijs van de behandeling en de service aan de patiënt. Dankzij onze samenwerking binnen Achmea en het feit dat wij landelijk werken, kunnen wij dit bieden.''

www.averoachmea.nl

www.dvzzorgverzekeringen.nl

www.fbto.nl

www.groeneland.nl

www.pwz.nl

www.zilverenkruis.nl