Weeshuis

Ik weet hoe jullie je voelen in het weeshuis. Helemaal eenzaam en je mist je moeder en je vader en je zit helemaal opgesloten. Als een advocaat komt, dan ziet hij hoe braaf jullie zijn. Dan gaan ze een andere vader en moeder voor jullie vinden en dan kan je lekker als een vrije vogel spelen. En je moet ook veel respect voor je nieuwe ouders hebben. En gewoon eten wat voor eten ze hebben gemaakt.

Reactie van Ritesh Ramsaroep, 9 jaar, uit Amsterdam