Vopak breidt capaciteit uit in Europoort

Vopak, wereldmarktleider in tankopslag, gaat zijn capaciteit in Europoort met 10 procent uitbreiden. Het Rotterdamse havenbedrijf anticipeert daarmee op de toenemende oliestromen die via de haven van Rotterdam worden verhandeld.

Met name de olieopslag heeft er in geresulteerd dat het bedrijfsresultaat van Vopak over het derde kwartaal is uitgekomen op 39,5 miljoen euro, tegen 40,3 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Vopak, voornamelijk actief in Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Europa, wijst erop dat het bedrijfsresultaat ondanks de zwakke dollar ten opzichte van het tweede kwartaal is gestegen met 0,9 miljoen euro. Het concern handhaaft de verwachting van een bedrijfsresultaat van rond de 150 miljoen euro voor het hele jaar. Vopak geeft in het derde kwartaal geen winst- en verliescijfers, maar beperkt zich tot een zogeheten trading-update. Winst en omzet worden begin maart bekendgemaakt bij de publicatie van de jaarcijfers.

Vopak wil met de 30 miljoen euro omvattende investering in Europoort inhaken op de explosief gestegen export van Russische stookolie die via Rotterdam wordt verhandeld. Stookolie wordt gebruikt voor elektriciteitscentrales en als grondstof voor raffinaderijen, die nafta, benzine en dieselolie maken. Verder is stookolie de belangrijkste brandstof voor scheepsmotoren. Ook de sterk gestegen vraag uit China en Zuid-Amerika naar stookolie vereist een grotere opslagcapaciteit van Vopak in Rotterdam. De capaciteit in Europoort wordt uitgebreid naar 3,3 miljoen kubieke meter. Daarnaast heeft Vopak ook nog ongeveer 2 miljoen kubieke meter opslagruimte in Rotterdam voor chemie en eetbare oliën.

Vopak moest bij de fusie van Pakhoed en Van Ommeren in 1999 van de Europese Commissie flink capaciteit inleveren in Rotterdam. Topman C. Van den Driest verwacht echter geen problemen met Brussel wat de beoogde nieuwe uitbreiding betreft. ,,Ik denk dat iedereen heel blij is met deze uitbreiding. Wij als bedrijf, de markt en onze klanten'', zegt Van den Driest. Hij rekent uit dat de omzet in stookolie in Rotterdam in enkele jaren is gestegen van drie naar negen miljoen ton. ,,En het einde is nog niet in zicht. Ook in Singapore floreert de olieopslag van Vopak, dat wereldwijd beschikt over 72 terminals met een opslagcapaciteit van 20 miljoen kubieke meter.

In de chemiesector, waar Vopak inmiddels zijn tankvloot heeft verkocht, is het bedrijf nog bezig met reorganiseren. ,,Vopak hangt daarom als bedrijf nog niet helemaal schoon aan de haak, maar we zijn op de goede weg'', zegt Van den Driest.