VN komen niet met een verbod op klonen

Onderhandelaars bij de Verenigde Naties (VN) hebben hun poging opgegeven om tot een verdrag te komen dat klonen totaal zou moeten verbieden. Ze wisten geen overeenstemming te bereiken over het onderwerp. De meeste lidstaten zijn wel voor een verbod op reproductief klonen (het klonen van baby's), maar sommige landen willen geen verbod op klonen voor bijvoorbeeld stamcelonderzoek.

Dat een totaalverbod van de baan is wordt gezien als een klap voor de Amerikaanse president Bush. In augustus riep hij de VN op tot zo'n verbod. Er is ruim een jaar onderhandeld over twee voorstellen. Costa Rica bepleitte een totaalverbod, België wilde een uitzondering maken voor klonen voor wetenschappelijk onderzoek.

De VN-leden waren zo verdeeld dat er geen overeenstemming bereikt kon worden, zei de Belgische onderhandelaar Marc Pecsteen. Nu komt er volgens hem een niet-bindende overeenkomst waarin alle landen zich zullen kunnen vinden. Vandaag zou gesproken worden over een voorstel van Italië. Hierin wordt opgeroepen tot een verbod op elke vorm van creatie van menselijk leven door klonen en elk onderzoek met de bedoeling dat te bereiken. Ook hierover bestaat verschil van mening.