Verzoenende taal in resolutie over Soedan

De Veiligheidsraad heeft vanochtend op zijn bijzondere bijeenkomst in Kenia een resolutie aangenomen over Soedan, waarin in contrast met eerdere uitspraken van de Raad niet over sancties wordt gerept. Er werd gekozen voor ,,verzoenend taalgebruik'' om de tegenstellingen in de Raad te overbruggen. In de resolutie wordt Soedan financiële hulp beloofd als er vrede komt. De Soedanese regering en de zuidelijke rebellenbeweging, het Soedanese Volksbevrijdingsleger (SPLA), beloofden vóór het einde van het jaar een algeheel vredesakkoord te sluiten. Jan Pronk, de speciale afgezant van Kofi Annan voor Soedan onderkende vanochtend de zwakte van de resolutie, maar wees erop dat de strijdende partijen zich nu wel verplicht hebben tegenover de Veiligheidsraad.