Twee nieuwe omroepen

De Nieuwe Omroep en MAX krijgen vanaf september 2005 toegang tot het omroepbestel. Zij zullen wekelijks ieder twee uur televisie en negen uur radio gaan uitzenden. Dat maakte staatssecretaris Medy van der Laan (Media, D66) vanochtend bekend.

Van der Laan gaat met dit besluit in tegen het negatieve advies van de Raad voor Cultuur, die in september oordeelde dat deze omroepen geen vernieuwende bijdrage leveren aan het bestaande omroepbestel. Van der Laan besloot de omroepen toch toe te laten omdat zij denkt dat deze omroepen wel vernieuwen. Niet door de onderwerpen die zij kiezen, maar vanwege de manier waarop de omroepen de onderwerpen benaderen.

Het Commissariaat voor de Media adviseerde Van der Laan in september dit jaar de omroepen toe te laten, mede op basis van het feit dat de omroepen het minimale ledenaantal voor aspirant-omroepen van 50.000 hadden bereikt. De Nieuwe Omroep had 52.191 leden, MAX 65.155.

De Nieuwe Omroep wil zich inzetten voor een betere wereld en stelt onderwerpen als dieren, natuur, milieu en mondiale verhoudingen centraal. Op internet zond zij al programma's uit over onderwerpen als maatschappelijk ondernemen, groene stroom en veetransporten. Vier jaar geleden probeerde De Nieuwe Omroep ook al toegang te krijgen tot het omroepbestel. Toemalig staatssecretaris Van der Ploeg (Media, PvdA), wees dat verzoek af.

Voorzitter Anna Visser van De Nieuwe Omroep zei eerder in deze krant dat zij verwachtte toegelaten te worden. De Nieuwe Omroep is een initiatief van programmamaker Aad van den Heuvel, oud-AT5-directeur Walter Etty en Thijs Chanowski, hoogleraar MultiMedia Interactie aan de Universiteit van Amsterdam.

Omroep MAX bestaat nu twee jaar. Het is een initiatief van Jan Slagter, directeur van de Stichting Welzijn Gehandicapten Nederland. MAX richt zich op mensen boven de vijftig en wil in televisieprogramma's meer aandacht besteden aan de leefwereld van mensen uit die leeftijdsgroep. Door ouderen te activeren mee te doen aan de samenleving, hoopt de omroep ouderen te een plaats te geven. De omroep zet in op onthaasting, respectvol taalgebruik, rustige beelden en minder luide muziek.

De aspirant-omroepen mogen jaarlijks honderd uur televisie en 450 uur radio maken. Van der Laan heeft bij haar besluit zwaar laten meewegen dat het kabinet met de Concessiewet in 2000 een open omroepbestel voor ogen had. Zij wilde ruimte maken voor nieuwkomers omdat die kunnen bijdragen aan gevarieerde en vernieuwende programma's.

Begin dit jaar werd bekend dat staatssecretaris Van der Laan lid was van De Nieuwe Omroep. Het ging om een gezinslidmaatschap op naam van haar man, dat zij toen direct opzegde.