`Stem niet over wetsartikel'

Fractievoorzitter Wouter Bos (PvdA) wil niet dat de Tweede Kamer zich komende dinsdag uitspreekt over het al dan niet schrappen van het artikel dat godslastering strafbaar stelt. Bos zegt vandaag dat zowel een stem vóór, als een stem tegen afschaffen ,,op dit moment een verkeerd signaal'' is.

Bos roept de indieners (D66, LPF en GroenLinks) van een motie over het schrappen van het bewuste artikel 147 in het wetboek van strafrecht op deze niet in stemming te brengen.

Bos: ,,Als je constateert dat minister Donner [Justitie, CDA, red.] op een verkeerd moment met deze discussie is begonnen, dan moet je ook doorpakken en de conclusie trekken dat het dan ook het verkeerde moment is om een uitspraak te doen.''

,,Als de motie wordt aangenomen is het verkeerd signaal voor mensen die zich in de hoek gezet voelen vanwege hun geloof. Als de motie wordt afgewezen dan geeft dat een verkeerd signaal aan mensen die misstanden aan de kaak proberen te stellen die onder het mom van geloof worden begaan.''

Mocht de motie toch in stemming worden gebracht, dan zegt Bos nog niet te weten hoe zijn fractie zal stemmen. ,,We zijn het eens met het principe dat godslastering niet apart behandeld moet worden, maar het moment is nu verkeerd'', aldus Bos. Als de PvdA de motie niet steunt, haalt die geen meerderheid.

Indiener Van der Laan (D66) zegt dat zij de motie dinsdag alsnog in stemming gaat brengen. ,,De Kamer moet een uitspraak doen, want het kabinet heeft in een brief aan de Kamer gepleit voor verruiming van de strafbaarstelling van godslastering.''

Van der Laan zegt te willen laten zien dat er ,,in de Kamer mensen zitten die vinden dat je godslastering niet anders moet behandelen dan belediging op basis van homohaat of huidskleur''. Zij overweegt dinsdag een hoofdelijke stemming aan te vragen, zodat ieder Kamerlid zelf kan bepalen of het voor of tegen de motie is. Dat zal waarschijnlijk tot verdeeld stemgedrag leiden binnen de PvdA en GroenLinks.

Bos zei afgelopen dinsdag in het debat over het afschaffen van artikel 147 ook al dat wat hem betreft dit onderwerp zich niet leent voor bespreking in het wekelijkse vragenuurje. Hij pleitte ervoor om het debat over artikel 147 begin december te voeren als de Kamer de nota Grondrechten van minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing, D66) bespreekt.

Minister Donner vroeg de Kamer woensdag ook al af te zien van indiening van de motie, omdat die een verkeerd signaal zou zijn. Donner wil eerst zijn onderzoek afronden naar de mogelijkheden van een strengere toepassing van het betreffende wetsartikel.