`Sofinummer in jeugdzorg'

Hulpverleners, scholen, politie en voogdij-instelligen moeten via het sofinummer van probleemkinderen meteen kunnen achterhalen welke hulp het kind krijgt of heeft gehad en welke hulpverleners bij het kind betrokken zijn. Dat is een van de aanbevelingen van de Operatie-Jong. De organisatie heeft in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid onderzocht hoe de jeugdhulpverlening kan worden verbeterd.