Ramsj

Kenneth Wayne: Modigliani & the Artists of Montparnasse. Gebonden, Harry N. Abrams 2002, van €77,50 voor €27,50. Premsela Amsterdam (020–6624266)

Mooie catalogus in groot formaat bij de eerste grote overzichtstentoonstelling van Modigliani in de Verenigde Staten. Het boek toont ook werk van kunstenaars met wie Modigliani bevriend was en die hem hebben beïnvloed. Het gaat om o.a. werk van Brancusi, Picasso, Diego Rivera en Alexander Archipenko. De illustraties zijn van uitstekende kwaliteit.

Margot de Waal (red.): Bij tij en ontij. Paperback, Contact 2000, van €29,90 voor €15,–. Steven Sterk Utrecht (030–2340580)

Bij uitgeverij Contact is de afgelopen jaren een prachtige reeks literaire bloemlezingen verschenen. Vorige keer werd hier al Mama Sranan. 200 jaar Surinaamse verhaalkunst gesignaleerd. In Bij tij en ontij bracht Margot de Waal `400 jaar zeeverhalen in de Nederlandse letteren' bijeen. Wim Rutgers selecteerde `200 jaar Antilliaanse vertelkunst' in Tropentaal, een gebonden boek dat bij Steven Sterk is afgeprijsd van €32,50 tot €12,50.

Wie dit laatste boek aanschaft, kan bijna niet heen om Antilliaans verhaal van Luis H. Daal en Ted Schouten. Deze grote paperback, die nu bij Steven Sterk €5,90 kost, bevat een beknopte geschiedenis van Beneden- en Bovenwindse Eilanden.

J.G.M. Moormann: De Geheimtalen. Paperback, Contact 2002, van €49,95 voor €19,50. Scheltema Amsterdam

Tussen 1932 en 1934 schreef J.G.M. Moormann een tweedelig standaardwerk over het Bargoens. Tot 1950 verzamelde hij materiaal voor een derde deel. Indertijd is dat nooit verschenen, maar in deze herspelde herdruk, die is bezorgd door Nicoline van der Sijs, is dit deel toegevoegd. Daarnaast zijn enkele uitvoerige registers en een inleiding van Enno Endt toegevoegd. Wie het fijne wil weten over het Bargoens, van de 16de eeuw tot 1950, kan niet om dit vuistdikke standaardwerk heen.

Lothar Machtan: Hitlers intieme kring. Paperback, Contact 2001, van €32,50 voor €12,50. Steven Sterk Utrecht

Volgens Lothar Machtan was Hitler tot het midden van de jaren dertig een praktiserende homoseksueel. Eenmaal stevig in het zadel, leefde hij voortdurend in angst voor ontmaskering. Hij zou geen middel onbeproefd hebben gelaten om zijn verleden uit te wissen: chantage, zwijggeld, intimidatie en moord. Aldus Lothar Machtan, die veel kritiek kreeg op dit boek. Zo gebruikte hij volgens zijn critici diverse bronnen die uiterst onbetrouwbaar zijn.

Flavius Josephus: De Joodse oorlog & mijn leven. Gebonden, Ambo 1992, van €47,90 voor €19,99. De Slegte (www.deslegte.com)

Flavius Josephus is de meest gelezen en meest vertaalde (joodse) historicus uit de Oudheid. Al tijdens zijn leven werd hij fel bekritiseerd om zijn verslag van de joodse oorlogen. Hij verdedigde zich in een autobiografie, die hier aan dit verslag is toegevoegd. Dit boek verscheen in de prachtige reeks `Ambo Klassiek'.

Bij De Slegte zijn nog diverse andere delen uit die reeks afgeprijsd. Het gaat om: Dante Alighieri's Het gastmaal (nu voor €13,99), Euridipes' Fenicische vrouwen (nu €7,50) en Euridipes' Hippolytus (nu €11,50).

Françoise Waquet: Latin, or the Empire of the Sign. Gebonden, Verso 2001, van €34,50 voor €9,95. Scheltema Amsterdam

Engelse vertaling van een Franse studie over de geschiedenis van het (moderne) Latijn van de 16de tot de 20ste eeuw. In tien hoofdstukken beschrijft Waquet op een spannende manier de opkomst van het Latijn als dé taal van de wetenschap en de religie, tot de neergang in de 20ste eeuw. Met een fors notenapparaat, een flinke bibliografie en een gedetailleerde index.

J.W. Goethe: Verdichting en waarheid. Paperback, Ambo 1999, van €21,90 voor €9,50. Scheltema Amsterdam

De goedkope paperbackuitgave van de volumineuze autobiografie die Goethe tussen 1809 en 1830 schreef. De vertaling is van de socioloog E. Tjallinks. `Dit is eigenlijk een ondenkbaar, onbestaanbaar boek. Van zo'n boek kan een schrijver dromen, het ten uitvoer brengen is een helse opgave', oordeelde Kester Freriks in 1996 in deze krant. Uit dezelfde reeks, Ambo Olympus, komt van Boëthius De vertroosting van de filosofie (nu voor €7,90 bij Scheltema). Boëthius (480-526) schreef dit invloedrijke boek in de kerkers van Pavia, wachtend op de voltrekking van zijn doodvonnis.

Steve Holtje, Nancy Ann Lee: Jazz, the Essential Album Guide. Paperback, Schirmer Trade Books 1998, van €35,35 voor €10,–. Het Martyrium, Amsterdam (www.hetmartyrium.nl)

Even zwaar als onmisbaar naslagwerk voor jazzliefhebbers. In 1.390 pagina's geven de auteurs een alfabetisch overzicht van ruim dertienhonderd belangrijke jazzmuzikanten. Na een kort portretje adviseren zij `what to buy', `what to buy next' en `what to avoid'. Dit levert soms toch nog lange lemma's op. Zo bedraagt de ingang `Thelonius Monk' vijf pagina's. De zoon van Monk schreef overigens een beknopt voorwoord.

    • Ewoud Sanders