Mazzucco

In het interview van Margot Dijkgraaf met de Italiaanse schrijfster Melania Mazzucco (Cultureel Supplement, 29 oktober) stond een rare fout. De schrijfster zou gezegd hebben: `Eén van onze belangrijkste romanschrijvers, Giacomo Leopardi, schreef het sleutelwoord al neer: in Italië verandert alles, maar niet echt.' Dat lijkt me stug. Giacomo Leopardi was een dichter en geen romanschrijver; de romanschrijver aan wie woorden van die strekking inderdaad worden toegeschreven is Tomasi di Lampedusa. Ze zijn te vinden in zijn roman Il Gattopardo (De Tijgerkat).

    • Francisca J. van der Glas