Huizingalezing door A.S. Byatt

Op vrijdag 17 december a.s. houdt de Britse schrijfster en literatuurwetenschapper A.S. Byatt de 33ste Huizingalezing. Haar voordracht is getiteld: From Soul to Heart to Psyche to Personality, een speurtocht: naar het romanpersonage door de tijd heen.

De Huizingalezing wordt jaarlijks georganiseerd door de Faculteit der Letteren van de Universiteit Leiden, NRC Handelsblad en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Zij hebben de naam Huizinga aan de lezingenreeks verbonden als eerbetoon aan de historicus en cultuurfilosoof Johan Huizinga, die leefde van 7 december 1872 tot 1 februari 1945.

Voorgaande sprekers waren: Rudy Kousbroek, Mary McCarthy, Jan Pen, Jean-François Revel, Arthur Lehning, Noam Chomsky, Karel van het Reve, Golo Mann, Ernst Kossmann, Stefan Themerson, Renate Rubinstein, Robert Darnton, Harry Mulisch, Michael Howard, H. Drion, George Steiner, Peter Schat, Susan Sontag, Gerrit Komrij, Joseph Brodsky, E. de Jongh, Christian graaf Von Krockow, A.Th. van Deursen, Nadine Gordimer, H.L.Wesseling, Richard Holmes, Louise O. Fresco, Jorge Semprun, Ian Buruma, Wendy Doniger, Benno Barnard en Bram de Swaan.

De lezing wordt gehouden in de Pieterskerk, Pieterskerkhof te Leiden, en begint om 20.00 uur.

Gratis toegangskaarten (maximaal twee) kunnen uitsluitend met onderstaande bon worden besteld bij: NRC Handelsblad/Huizingalezing, Postbus 8756, 3009 AT Rotterdam. Uw aanvraag dient voor 28 november binnen te zijn. Zij die op 10 december geen toegangskaarten hebben ontvangen, moeten ervan uitgaan dat hun aanvraag niet kon worden gehonoreerd.