`Haven loopt voor op de economie'

Ondernemingen in de Rotterdamse haven hebben hun omzet in 2003 met 12,8 procent zien stijgen.

Hun gemiddelde nettorendement (nettowinst in verhouding tot de omzet) is gestegen met 2,6 procent. Dit blijkt uit gegevens van de Havenmonitor van de Rabobank, die de gegevens heeft geanalyseerd van 133 bij de bank aangesloten bedrijven die in en rond de Rotterdamse haven actief zijn. De grotere omzet van de havenbedrijven is voornamelijk te danken aan de groei in de overslag, met name die van containers.

Onderzoeker Arjen van der Klink: ,,Er is ook nog iets anders aan de hand. De haven is vroegcyclisch en loopt vooruit op economische groei in Nederland. Voorzichtig mag je daaruit concluderen dat de economische groei ook elders weer gaat aantrekken. Hoewel China, als fabriek van de wereld, de grote motor achter de groei van Rotterdam blijft. Met name in de containeroverslag.''

Van der Klink geeft aan dat de Havenmonitor een ander beeld geeft dan de algemene conjunctuur. Vooral de grote rol van China als aanjager van de economie komt in de haven sneller tot uitdrukking dan elders. Daar komt volgens hem het optimistische beeld vandaan dat het investeringsniveau van bedrijven in de haven hoger ligt dan elders. In de haven heeft 77 procent van alle bedrijven vorig jaar geïnvesteerd (gemiddeld bedrag 660.000 euro) tegen 59 procent van de rest van de ondernemingen in Nederland.

De Havenmonitor van de Rabobank heeft zich niet gebogen over de werkgelegenheid in de haven. Met name in de overslag van goederen, die steeds verder wordt geautomatiseerd, is steeds minder personeel nodig. ,,Maar aan de andere kant zie je dat een containeroverslagbedrijf als ECT, bepaald geen arbeidsintensief maar een kapitaalintensief bedrijf, plotseling honderd nieuwe mensen nodig heeft om de toenemende containerstromen te kunnen verwerken. Zulke ontwikkelingen zijn voor de werkgelegenheid in de haven niet zonder betekenis'', zegt Van der Klink.

Ondanks het feit dat de activiteit in de haven ook vorig jaar is toegenomen blijven de marges op de behaalde resultaten smal. In handel, logistiek, productie en transport schommelt de nettomarge rond de 2 procent. Een uitzondering vormen bedrijven in de overslag, die in veel gevallen ruim 4 procent nettomarge halen. Dat geldt niet alleen voor de containersector, maar ook voor de overslag van natte en droge bulk zoals olie en kolen.