Eerste groep ambtenaren voor rechter

Zeven hoge ambtenaren en klokkenluider Ad Bos staan vanaf 29 november terecht omdat ze ,,in strijd met hun plicht'' cadeaus en geld aangenomen hebben. Bos zou als ondernemer giften verstrekt hebben.

Dit is de eerste groep bouwambtenaren die vervolgd worden wegens hun deelname aan de bouwfraude. Dat blijkt uit de dagvaardingen waarin deze krant inzage heeft gehad. Tot nu toe was niet bekend wie vervolgd worden en waarvoor zij zich moeten verantwoorden.

De rechtszaken maken deel uit van het bouwfraudeproces waarvan in oktober de eerste zittingen waren. Behalve de ambtenaren en Bos zijn 4 van Nederlands grootste bouwconcerns en 12 bestuurders van deze bedrijven gedagvaard voor onder meer het maken van gefingeerde boekhoudingen. Justitie heeft ruim drie jaar onderzoek naar de bouwsector gedaan.

Ambtenaar Jan J., die nu als afdelingshoofd bij rijkswaterstaat in Noord-Holland geschorst is, zou golfreizen naar het buitenland hebben aangenomen in ruil voor het verstrekken van bouwopdrachten. Ook zou hij een golftas en geldbedragen hebben gekregen en nachtclubs hebben bezocht. Volgens zijn advocaat, S. Burmeister, waren de reizen zakelijk, zijn de betalingen niet te bewijzen en is de oorsprong van de beschuldigingen, Ad Bos zelf, ,,slechts één bron, en nog een onbetrouwbare ook''. De ambtenaren zijn gedagvaard op basis van informatie van Bos, die door het verstrekken hiervan nu zelf ook wordt vervolgd, wegens omkoping. De advocaat van Bos vindt vervolging van zijn cliënt onterecht, omdat die de steekpenningen gaf in zijn toenmalige functie als een van de directeuren van bouwbedrijf Koop.

Bouwbedrijf Koop zou ambtenaar Jaap van der W. van rijkswaterstaat in Noord-Holland hebben omgekocht met onder meer het (mee)betalen aan een huwelijksreceptie en de huur van een oldtimer. Ambtenaar Jacques J. van rijkswaterstaat in Brabant zou onder meer met Koop naar Curaçao geweest zijn. Ambtenaar van rijkswaterstaat Piet V. is gedagvaard. Hij zou een buitenboordmotor van bouwbedrijf Geva hebben aangenomen.

Op de vergrijpen van de ambtenaren staat een maximale celstraf van zes jaar of een geldboete van maximaal 45.000 euro.

www.nrc.nl Dossier bouwfraude

    • Freek Staps