Donner blijft bij meerkindcellen

Minister Donner (Justitie) blijft bij zijn voornemen om te experimenteren met meer kinderen op één cel in justitiële jeugdinrichtingen. ,,De voorstellen om meerpersoons kamergebruik in te voeren zijn niet ingegeven uit een pedagogisch belang, maar vloeien voort uit de noodzaak tot het treffen van efficiency maatregelen'', schrijft Donner aan de werkgroep kinderrechters van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak.