Conflict over drugsstrijd Afghanistan

De Afghaanse regering verdenkt de Verenigde Staten ervan in het oosten van Afghanistan sproeivliegtuigen in te zetten om papavervelden te vernietigen.

President Hamid Karzai is fel gekant tegen deze methode om de drugsteelt tegen te gaan, die ook wordt toegepast in Zuid-Amerika. Hij heeft daarom een team naar Nangarhar gestuurd om klachten over de inzet van sproeivliegtuigen in deze oostelijke grensprovincie te onderzoeken.

Karzai zei dit naar aanleiding van een gisteren verschenen rapport van de VN-organisatie voor Drugs en Criminaliteit (UNOCD), dat een scherpe toename van de opiumproductie in Afghanistan signaleert.

,,De angst dat Afghanistan ontaardt in een narcostaat wordt langzamerhand een realiteit'', zei UNOCD-directeur Antonio Maria Costa gisteren in Wenen bij de presentatie van het verslag over 2004. Hij verwees daarbij naar ,,de corruptie in de publieke sector, de bikkelharde ambities van lokale krijgsheren en de bereidwillige medewerking van lokale investeerders'', die volgens Costa ,,de Afghaanse realiteit van vandaag'' vormen.

In Kabul liet de vorige maand gekozen president Karzai weten dat zijn regering de bestrijding van de papaverteelt en de daaraan gekoppelde opiumproductie als prioriteit ziet. Maar de president is ook ,,zeer bezorgd over klachten uit de regio die wijzen op mogelijke neveneffecten van de besproeiing van papavervelden vanuit de lucht op de gezondheid van kinderen en volwassenen''. Het is bekend dat de VS en Groot-Brittannië in onder andere Nangarhar kleine paramilitaire eenheden trainen die worden ingezet om laboratoria te vernietigen en verdachte drugsproducenten en -handelaren te arresteren. Maar formeel is niets bekendgemaakt over de inzet van sproeivliegtuigen om papaveroogsten te vernietigen met bestrijdingsmiddelen.

Uit het rapport van het drugsbureau van de Verenigde Naties blijkt dat het papaverareaal in Afghanistan is gegroeid van 80.000 hectare in 2003 tot 131.000 dit jaar. Door de lagere opbrengst per hectare steeg de opiumproductie niet navenant. Maar de 4.200 ton van dit jaar (87 procent van de wereldproductie) is wel de op één na hoogste in de geschiedenis van het land. Alleen in 1999 was de productie nog hoger. Twee jaar later was de productie gekrompen tot slechts 185 ton, als gevolg van het verbod op de papaverteelt dat de Talibaan hadden uitgevaardigd. Nadat de Talibaan eind 2001 door de VS en de Noordelijke Alliantie werden verdreven, nam de productie weer een hoge vlucht.

Afghanistan: pagina 5