Bedrijven: premies terug

De top van het Nederlandse bedrijfsleven wil opheldering van de drie grootste verzekeringsmakelaars over de premies die zij de afgelopen jaren hebben betaald. Tusen de vijf en tien bedrijven heeft bij zijn verzekeringsmakelaar al navraag gedaan of zij niet teveel hebben betaald en of zij geld terug kunnen krijgen, zegt bestuurslid P. den Dekker van de vereniging van inkopers van industriële verzekeringen, de Narim.

De bedrijven reageren daarmee op de onderzoeken van de Amerikaanse officier van justitie E. Spitzer naar de voorkeursbehandeling die sommige verzekaars kregen van verzekeringsmakelaars in ruil voor extra bonussen.

De ongeveer 130 leden van Narim zijn de grote multinationale ondernemingen en industriële bedrijven. Den Dekker schat dat zij jaarlijks zo'n 50 tot 100 miljoen euro aan premies betalen voor grote, doorgaans complexe binnen- en buitenlandse verzekeringspolissen. ,,Dit is de top van de Nederlandse industrie.''

Het Narim-bestuur wil met de drie grootste verzekeringsmakelaars, Marsh, AON en Willis, overleg voeren dat moet leiden tot transparantie van de beloning van de makelaars.

Den Dekker:,,Wij willen zeker stellen dat wij onafhankelijk advies krijgen en dat de schijn van afhankelijkheid van de makelaar van de verzekeraar wordt weggenomen. Het moet niet zo zijn dat een medewerker van een makelaar op de laatste dag van het jaar zijn bonus nog moet verdienen en zijn cliënten dan een specifieke verzekeraar aanbeveelt om die bonus te verdienen.''

Spitzer beschuldigde de verzekeringsmakelaar Marsh in oktober van wijdverbreid handjeklap met verzekeraars waardoor cliënten systematisch worden benadeeld. Marsh alleen al zou op deze manier 800 miljoen dollar hebben verdiend. In reactie op de aanklacht van Spitzer stapte de bestuursvoorzitter van Marsh op en besloot het bedrijf de gewraakte bonusregelingen per direct af te schaffen.

Behalve Marsh nam Spitzer ook verzekeraars AIG en ACE op de korrel, terwijl makelaar AON toegaf dezelfde praktijken te hebben ontdekt.

Spitzer zei afgelopen week op een hoorzitting van de Senaat dat er federale regelgeving moet komen tegen fraude en kartelvorming in de verzekeringssector.