Argentinië verleent China marktstatus

Argentinië heeft China vlak voor het vertrek van de bezoekende president Hu Jintao alsnog toegezegd de eigen markt open te zullen stellen voor Chinese producten.

In navolging van Brazilië erkent ook Argentinië China nu als een markteconomie waardoor minder snel de beperking van import van producten op grond van antidumpingsregels mogelijk is.

De toezegging volgt nadat China en Argentinië intentieverklaringen hebben ondertekend waarin staat dat de Chinezen in de komende tien jaar zo'n 20 miljard dollar (15,4 miljard euro) zullen investeren in Argentinië. De Chinezen stonden echter niet toe – op grond van volksgezondheidsbepalingen – dat er Argentijns vlees naar China zou gaan. Aan die beperking is alsnog een eind gekomen.

De Argentijnse kabinetschef Fernández heeft gisteren op een persconferentie verklaard dat de nu gesloten overeenkomst niet betekent dat de Chinezen volledig vrije toegang krijgen tot de Argentijnse markt. Argentijnse ondernemers en economen hebben de vrees uitgesproken dat duizenden banen zullen verdwijnen als de Chinezen bijvoorbeeld vrijelijk huishoudelijke apparaten of textiel kunnen afzetten in Argentinië. Via douanebepalingen zal de Argentijnse industrie worden beschermd, aldus Fernández.

De Argentijnen zijn de afgelopen week onder druk gezet door het eerdere besluit van Brazilië om China als markteconomie te erkennen. Voor Brazilië is er ook meer reden blij te zijn met het vooruitzicht goederen in China te kunnen afzetten. De Chinezen hebben bijvoorbeeld toegezegd Braziliaanse vliegtuigen en satellieten te kopen. De Argentijnse export bestaat evenwel voor het overgrote deel uit vlees- en landbouwproducten. Dat is conjunctuurgevoelige handel waarmee bovendien weinig arbeidsplaatsen zijn gemoeid.

Het grootste deel van de voorgenomen Chinese investeringen in Argentinië – zo'n 8 miljard dollar – zal gaan naar de aanleg van spoorwegen. De intentie bestaat bovendien om met de Chinezen samen te werken bij de bouw van 300.000 woningen.

China en Argentinië gaan ook samenwerken op het gebied van energiewinning. Argentinië heeft onlangs – na de privatiseringen van de jaren negentig – een nieuwe staatsoliemaatschappij opgericht, Enarsa.

Brazilië en Argentinië verwachten de komende jaren vele tienduizenden Chinese toeristen te kunnen ontvangen. Deel van de nu gesloten akkoorden is dat de Zuid-Amerikaanse landen door China geaccepteerd zijn als toeristische bestemming. Door de relatief lage prijzen zijn deze landen voor de Chinese middenklasse aantrekkelijker dan Europese landen.

    • Marcel Haenen