Werkloosheid stijgt na vier maanden daling

De werkloosheid is, na vier maanden van daling, vorige maand weer gestegen. Het voor seizoensinvloeden gecorrigeerde werkloosheidscijfer voor oktober kwam uit op 476.000, dat is 6,1 procent van de beroepsbevolking. In september lag het cijfer 16.000 lager.

Een jaar geleden telde het Centraal Bureau voor de Statistiek nog 409.000 werklozen in de maand oktober. Door de stijging is de werkloosheid weer terug op het niveau van een half jaar geleden. Na enkele maanden van afwisselend stijging en daling van de werkloosheid begin dit jaar, zette in juni een gestage daling in die aanhield tot en met september.

In de periode daarvoor is de werkloosheid in een jaar tijd met meer dan 100.000 gestegen. In mei dit jaar bereikte de werkloosheid een hoogtepunt van 495.000.

Er zijn meer mannen dan vrouwen werkloos: 239.000 versus 222.000. Doordat er minder vrouwen actief zijn op de arbeidsmarkt, zijn er relatief wel meer vrouwen dan mannen werkloos. Onder vrouwen is de werkloosheid 6,9 procent, onder mannen 5,5 procent. Het maandcijfer is een voortschrijdend gemiddelde over drie maanden. Voor de werkloosheid in oktober wordt dus het gemiddelde berekend van de maanden augustus, september en oktober.