Vangstlimiet voor garnalenvissers

De vijf producentenorganisaties (PO) van garnalenvissers mogen hun leden een vangstlimiet opleggen, als ze die maar niet aan elkaar doorgeven. Als ze die interne `plafonds' openbaar maken, zoals nu steeds gebeurt door publicatie op hun site, is van vrije concurrentie geen sprake, stelde gisteren een woordvoerster van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). De 225 georganiseerde garnalenvissers die Nederland telt, hebben al een tijd discussies met de NMa. De prijs per kilo garnalen is zo laag dat de vissers onder de kostprijs werken. Om toch nog wat geld binnen te krijgen, halen ze daarom veel grotere hoeveelheden garnalen uit de Noordzee op dan ze kunnen afzetten.