Uitstel besluit over Maasvlakte

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil nog geen definitieve besluit over de Tweede Maasvlakte bij Rotterdam. Dat werd gisteren duidelijk tijdens een overleg met de ministers Zalm (Financiën, VVD) en Peijs (Verkeer, CDA).

Tijdens het overleg over de uitbreiding van de Rotterdamse haven en de ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte kregen de oppositiepartijen PvdA, Groen Links en SP steun van het CDA om voorlopig niet verder te gaan met de uitvoering van het bestuursakkoord dat in juni van dit jaar is gesloten tussen rijk, gemeente Rotterdam en provincie Zuid-Holland. VVD en LPF willen gewoon doorgaan.

De Tweede Kamerleden willen eerst alle financiële risico's afdekken. Ook willen ze het rapport van de commissie-Duyvesteijn afwachten over de gang van zaken bij de grote infrastructurele projecten. Tijdens een vorig overleg met minister Peijs bleek in diverse fracties al twijfel te zijn gegroeid over de toekomstige exploitatie van zowel de Betuwelijn als de HSL-Zuid.

Minister Zalm garandeerde de Kamerleden dat alles wat in de Rotterdamse haven is misgegaan, voor rekening van de gemeente komt. Volgens hem zal geen cent van de rijksmiddelen worden besteed aan de kwestie van de bankgaranties, die het Havenbedrijf de afgelopen maanden in opspraak hebben gebracht. Desondanks wilde de meerderheid in de Tweede Kamer niet instemmen met het akkoord. Hierin staat dat het rijk voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte een aandeel van 500 miljoen euro neemt in het Havenbedrijf en dat 726 miljoen beschikbaar wordt gesteld voor de zeewering van het nieuwe gebied. Volgens de afspraken krijgt het rijk een derde van de Rotterdams haven in handen. Zalm vindt het niet verantwoord dat ,,een zo omvangrijk project aan de gemeente wordt overgelaten''. Zalm en Peijs probeerden de Kamer er tevergeefs van te overtuigen dat echte beslissingen pas in de loop van 2005 moeten worden genomen. Duidelijkheid komt pas na publicatie van het rapport waarin de Kamer middelen denkt te vinden om greep te houden op grote infrastructurele projecten.