Rapport over AIVD zit vol onjuistheden

Het rapport over het functioneren van de veiligheidsdienst AIVD bevat diverse onjuiste en onvolledige passages. Het advocatenkantoor Böhler, Franken, Koppe, Wijngaarden noemt het rapport ,,onverantwoord''.

Het rapport over de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, opgesteld door een commissie onder leiding van de Haagse oud-burgemeester Havermans, is eergisteren gepubliceerd. In een hoofdstuk dat een aantal successen van het werk van de AIVD beschrijft, stelt de commissie dat de verdachten die zijn vervolgd in de zogenoemde Jihad-zaak in Rotterdam, ,,in hoger beroep alsnog (zijn) veroordeeld''.

Dit hoger beroep heeft echter nog niet plaatsgehad. In een aantal gevallen in deze zaak heeft het openbaar ministerie bovendien geen appèl ingesteld. De vrijspraak van twee personen is sinds 19 juni 2003 zelfs onherroepelijk. De rechtbank in Rotterdam heeft inmiddels een aanzienlijke schadevergoeding toegekend.

Het advocatenkantoor Böhler, Franken, Koppe, Wijngaarden, dat een aantal van de `Jihad-verdachten' bijstaat, eist rectificatie van het rapport. Het heeft vanochtend een brief met dit verzoek naar minister Remkes van Binnenlandse Zaken gestuurd, omdat de belangen van de betrokken cliënten door de onvolkomenheden ,,ernstig'' worden ,,geschaad''. De advocaten eisen bovendien dat de verspreiding van het rapport, ook via internet, ,,onmiddellijk wordt gestaakt''.

Volgens advocate mr. B. Böhler hebben enkele cliënten van haar kantoor ,,in een rapport moeten lezen dat zij lid zijn van een radicaal islamitisch netwerk, en dat ze daarvoor zijn veroordeeld, terwijl dat gewoon niet klopt''.

Ook de beschrijving van de zogenoemde `Rotterdamse terroristenzaak' bevat een aantal onjuistheden, aldus het advocatenkantoor. Zo wordt ten onrechte gesuggereerd dat alle verdachten in hoger beroep zouden zijn veroordeeld wegens ,,steun bij de voorbereiding van een mogelijke aanslag'' op de Amerikaanse ambassade, of het Amerikaanse cultureel centrum in Parijs. Eén van de vier verdachten is slechts veroordeeld voor de handel in valse papieren en niet voor terroristische activiteiten. Bovendien loopt in de `terroristenzaken' nog beroep in cassatie en is er dus nog geen definitieve rechterlijke uitspraak.

Verder maakt advocaat Böhler bezwaar tegen de beschrijving van de zaak van de (niet met name genoemde) Filippijnse communistenleider José Maria Sison.

[vervolg AIVD-RAPPORT: pagina 3]

AIVD-RAPPORT

'Twijfel aan waarheidsgehalte rapport'

[vervolg van pagina 1]

Aan communistenleider Sison zou mede op basis van een ambtsbericht van de toenmalige BVD ,,de status van vluchteling alsmede een vergunning tot verblijf'' zijn onthouden. Dat klopt volgens Böhler maar ten dele omdat Sisons aanwezigheid in Nederland al tien jaar wordt gedoogd. ,,Hij krijgt hier een uitkering en is niet uitzetbaar'', zegt Böhler. ,,Voor hem is het buitengewoon vervelend dat in het rapport de indruk wordt gewekt dat hij illegaal in Nederland verblijft.''

Böhler zegt door de onjuistheden in het rapport ernstig te twijfelen aan de waarde van de onderzoeksresultaten in de andere zaken die de commissie-Havermans aanroert. ,,Het zou wel heel toevallig zijn als alleen de zaken niet kloppen waar ons kantoor bij betrokken is. Ik denk dat wij ook onze twijfels moeten uiten over de waarheid van de rest van de bevindingen'', aldus Böhler.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken kon vanochtend nog niet reageren op de aantijgingen. Volgens een woordvoerder moeten die nog worden bestudeerd. Ook kon de woordvoerder nog niet zeggen of de verspreiding van het rapport zal worden gestaakt. Leden van de commissie-Havermans waren vanochtend niet bereikbaar voor commentaar.

In het rapport van de commissie-Havermans wordt geconcludeerd dat de AIVD onvoldoende geld en menskracht heeft om zijn veiligheidstaken uit te voeren.

Daarnaast wordt de handelwijze van de AIVD in een aantal geruchtmakende zaken beschreven, ter illustratie van het succesvol opereren van de dienst.

    • Rob Schoof
    • Joost Oranje