PvdA: onderzoek flexibele AOW

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil dat het kabinet onderzoekt wat de gevolgen zijn als de leeftijd waarop de AOW ingaat, flexibel zou worden. Werknemers zouden dan zelf mogen kiezen of zij de ouderdomsuitkering op hun 65ste ontvangen, zoals nu het geval is, of eerder of later. Wie eerder stopt met werken, krijgt een lagere AOW-uitkering. Wie na zijn 65ste doorgaat met werken, een hogere. Dit model bestaat al in Zweden.

De Kamer bespreekt morgen het wetsvoorstel over een nieuwe regeling voor VUT, prepensioen en levensloop. Het kabinet wil dat werknemers zelf flexibeler keuzes kunnen maken voor tussentijds of op oudere leeftijd stoppen met werken. De PvdA wil daarin nog een stap verdergaan. Volgens Kamerlid Bussemaker (PvdA) is 10 tot 15 procent van de ouderen geïnteresseerd in langer doorwerken. Veel werknemers moeten met hun 65ste echter verplicht stoppen met werken. Bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd verliezen zij hun recht op andere uitkeringen, zoals de WAO. Minister De Geus (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, CDA) heeft het Zweedse model eerder zelf genoemd in een notitie over de pensioenpraktijk in andere landen. ,,Maar hij doet er niets mee'', aldus Bussemaker.

De motie van Bussemaker om de toepasbaarheid van het `Zweedse model' in Nederland te onderzoeken, wordt gesteund door de fracties van VVD en D66, waardoor er een Kamermeerderheid voor is. Kamerlid De Vries (VVD) benadrukt dat het niet de bedoeling is de AOW-leeftijd te verhogen. ,,Er is geen sprake van dat wij willen tornen aan het recht van mensen om met 65 jaar te stoppen met werken. Maar als de PvdA het kabinet wil laten onderzoeken wat de gevolgen zijn als indivuele werknemers zelf de keuze maken om hun AOW eerder te ontvangen, of juist later, dan steunen wij die motie.''

Kamerlid Verburg (CDA) noemt het PvdA-voorstel ,,mosterd na de maaltijd''. Het sociaal akkoord dat het kabinet op 5 november heeft gesloten met werkgeversorganisaties en vakbeweging bevat volgens Verburg voldoende mogelijkheden voor flexibele pensionering. Zij vreest bovendien dat de PvdA-motie de eerste stap kan zijn naar een verhoging van de AOW-leefijd.