`Onnodig kwetsen betreft niet alleen haat tegen homoseksuelen of de achterstelling van vrouwen maar ook gelovigen'

Heer Donner, u bent niet alleen een slecht minister, maar ook een gevaarlijke dwaas.

Als ik aan u denk zie ik een paardenkop, niet zozeer vanwege de paardenkop als wel vanwege de oogkleppen.

U lijkt als twee druppels water op uw vrome bovenmeester, heer Balkenende. Dezelfde oogkleppen.

Houd een stopwatch bij het pratende hoofd van Balkenende en gegarandeerd rolt daar binnen drie seconden het woord `met elkaar' uit. Ik kan Balkenendes `met elkaar' niet meer horen, noch één van de variaties die 't veelzijdig heertje daarop in petto heeft. Bij elkaar, tegen elkaar, voor elkaar, naast elkaar. Ik krijg braakneigingen als ik hem weer eens hoor zeggen dat de koningin zo meeleeft met elkaar.

Als we belasting zouden heffen op de clichés van politici hadden we alleen met u beiden, heer Donner, de staatsbegroting al rond.

Luisterend naar u en uw bovenmeester is het of we een simpele, ouderwetse watersnoodramp beleven. Als straks alles droog is, is alles weer goed.

Uitgerekend u, heer Donner, wilt dat we beter op onze woorden gaan letten.

Het zijn tijden dat woorden er toe doen, ik geef het toe.

Stel, ik heb Job Cohen een ruggengraatloze burgemeester genoemd. Morgen wordt de burgemeester vermoord. Hij staat tenslotte ergens op een dodenlijst. Ik heb dan een dagje zwaar de pest in dat ik hem zo heb getypeerd

Moet ik me op dit uur dus een beetje inhouden? Kan ik maar beter niet te eerlijk of te rechtstreeks zijn?

Moord smoort de discussie.

De vrijblijvende clichéproductie van u en heer Balkenende smoort de discussie nog meer.

In plaats van gelovigen op hun plaats te wijzen wilt u ze juist in bescherming nemen. Zolang godsdienstwaanzin wordt bestreden door godsdienstwaanzinnigen als u zal het terrorisme voortbestaan.

Het kan niemand zijn ontgaan dat het in de mode is een beetje gelovig te zijn of iets aan geloof `te doen'. Toch zijn er maar twee mogelijkheden, je gelooft of je gelooft niet. Wie gelooft is een godsdienstdwaas.

En om nu gelovigen in één adem te noemen met homoseksuelen of achtergestelde vrouwen, om ze te presenteren als vervolgden en onderdrukten, heer Donner, is perfide. Homoseksuelen en andere heidenen worden na duizend jaar christendom door kwezels als u nog maar tien, twintig jaar met rust gelaten – en niet eens uit vrije wil of van harte – en moeten ze nu voor die schrale gunst al dubbel en dwars de rente terugbetalen door te beloven jullie god te slijmen en te aanbidden?

Als u het met elkaar goed voorheeft met uw geloof, heer Donner, wees dan fier. Ga met elkaar het kruis in Jeruzalem en Ramallah planten en breng de bijbel met elkaar naar Bagdad. Verpletter met elkaar al wat onchristelijk is. Dan hebt u in elk geval één gedachte gekoesterd, heer Donner. Laat uw vrome schaapjes eens bloeden voor hun gelijk.

    • Gerrit Komrij