`OM behandelt jurist schandalig'

Het openbaar ministerie in Den Haag heeft ,,schandalig'' gehandeld door afgeluisterde telefoongesprekken tussen een verdachte en diens advocaat een jaar lang te bewaren.

Dit zegt het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in een reactie op de mislukte vervolging van twee verdachten die verantwoordelijk zouden zijn geweest voor een gasexplosie bij de Haagse Markt, vorig jaar. Het CBP hekelt de ,,malafide'' gedragingen van het OM en zegt dat sprake is van ,,grove schending van het beroepsgeheim van advocaten'', aldus mr. U. van de Pol, lid van het College. Volgens hem moet minister Donner (Justitie) zo snel mogelijk de wet aanpassen om te voorkomen dat officieren van justitie nog langer inzage kunnen krijgen in de verslagen van dergelijke gesprekken.

Justitie in Den Haag werd deze week niet-ontvankelijk verklaard, nadat was gebleken dat de verslagen van de tapgesprekken pas na een jaar waren vernietigd. Volgens de wet moet dit direct gebeuren als blijkt dat die gesprekken onder het ambtsgeheim vallen. Persofficier mr. A. Rijsdorp erkent dat het OM ,,een fout'' heeft gemaakt, maar stelt dat dit ,,absoluut niet doelbewust'' is gebeurd. Er is sprake van een ,,slordigheid''.

Het CBP bepleit al lange tijd strengere regels voor het tappen van gesprekken die onder het ambtsgeheim vallen. Volgens de wet kunnen gesprekken van een verdachte worden afgeluisterd door justitie, dus ook gesprekken met diens advocaat.

Zodra duidelijk wordt dat het verzamelde materiaal onbruikbaar is, moet het OM de registratie van de gesprekken ,,terstond'' laten vernietigen, schreef Donner vorig jaar nog in antwoord op Kamervragen. Een wetswijziging achtte hij niet nodig.

Het CBP stelt dat het vertrouwen in die werkwijze van het OM met de Haagse zaak ,,de grond in geboord is''. Van de Pol: ,,Wij hebben de minister vorig jaar al gezegd dat de wet moet worden gewijzigd. Ik hoop dat deze zaak hem wakker schudt.''

Donner wil niet ingaan op de Haagse zaak. Wel vindt hij het belangrijk voor de waarheidsvinding in een onderzoek dat de opsporingsinstanties kunnen kennisnemen van de inhoud van de getapte gesprekken, zolang het OM het beroepsgeheim van de advocaat maar niet schendt. ,,De inhoud van die gesprekken is geheim en blijft geheim'', aldus Donner.

Het CBP vindt dat de bescherming van vertrouwelijke informatie ,,prevaleert boven het belang van de waarheidsvinding in strafzaken''.

    • Rob Schoof