Nieuwe concurrent voor Wal-Mart

Het drijven van een detailhandelsketen in de Verenigde Staten komt steeds meer neer op het aangaan van de confrontatie met Wal-Mart. Dat is dan ook de achtergrond van de voorgenomen overname voor 11 miljard dollar van Sears door concurrent Kmart. Wat er moet gebeuren om de strijd met Wal-Mart aan te binden is duidelijk: het doelmatigheidsniveau in de bevoorradingsketen moet worden verhoogd, er moeten lagere prijzen bij de leveranciers worden bedongen, de producten van het eigen huismerk moeten worden gepromoot en de Amerikaanse consument, die altijd maar weer op zoek is naar de laagste prijzen, moet van de kostenbesparingen kunnen profiteren.

Consolidatie is een voor de hand liggende methode om dit doel te bereiken.

De fusie moet ertoe leiden dat de twee zwalkende detailhandelsketens beter in staat zijn het op te nemen tegen hun grootste concurrent. Kmart en Sears zeggen binnen drie jaar zo'n 300 miljoen dollar te kunnen bezuinigen op hun gezamenlijke kostenbasis. Daarnaast verwachten zij nog eens 200 miljoen dollar aan de brutowinst te kunnen toevoegen door elkaars huismerkproducten te verkopen.

Na belastingen vertegenwoordigen deze kostenbesparingen, rekening houdend met de tijd die het kost om ze te realiseren, voor de aandeelhouders een waarde van zo'n 3 miljard dollar. Bovendien zal het nieuwe concern zijn vastgoedbezit waarschijnlijk rationaliseren door verkopen, waardoor meer geld naar de winst en naar de schatkist zal toevloeien.

Maakt dit alles Kmart-Sears tot een winnende combinatie? Niet per se. Wal-Mart, Target, Home Depot en de vele andere concurrenten van het nieuwe concern zullen niet stilzitten. Eén wapen dat zij tegen Kmart-Sears in het veld kunnen brengen is een prijzenoorlog. Dat zou het nieuwe concern ertoe kunnen dwingen een deel van de beloofde kostenbesparingen ten goede te laten komen aan de klant via prijsverlagingen voor een aantal goederen en diensten. Misschien is dat de verklaring voor het feit dat het bestuur van Sears bereid was het bedrijf te verkopen tegen een premie die overeenkomt met slechts de helft van de mogelijke waarde van de synergievoordelen.

Toch is deze overeenkomst goed te verdedigen. Dat is beslist de reden dat Edward Lampert, de hedgefund-beheerder uit Connecticut die de zeggenschap over Kmart verwierf en de grootste aandeelhouder van Sears is, haar heeft gesmeed. Door zijn belangen tot één geheel te laten versmelten, zal Lampert bovendien de liquiditeit ervan zien verdubbelen, waardoor het voor hem makkelijker wordt zijn belang van 35 procent in het nieuwe concern te verkopen. Dat is immers wat hedgefunds uiteindelijk met hun beleggingen doen.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld.

    • Rob Cox