`Kabinet straalt te weinig eenheid uit'

Het kabinet moet meer eenheid uitstralen, beter luisteren naar geluiden uit de samenleving en ministers moeten elkaar niet openlijk tegenspreken. Dat staat in een advies dat communicatieadviseurs van een aantal departementen hebben uitgebracht.

7