Hoogheid, ik bied u mijn Marokkaanse paspoort aan

Omdat migranten in Nederland, zeker na de moord op Theo van Gogh, hoe langer hoe minder als burgers van dit land worden beschouwd, is het raadzaam het paspoort van het land van herkomst in te leveren, meent Said Bouddouft.

Koninklijke Hoogheid Mohammed VI,

U zult verbaast zijn dat ik deze brief naar u stuur. U kent mij immers niet en ik u ook niet. Ik kan hooguit uw officiële en openbare verrichtingen via de Marokkaanse televisie volgen. Als u mij overigens zou kennen, zou het u nog meer verbazen. Ik heb namelijk vanaf midden jaren tachtig gezegd dat ik vind dat u en uw vader (God hebbe zijn ziel) niets te maken hebben met mijn positie in Nederland. Maar de tijden zijn veranderd en ik ben genoodzaakt om u deze brief te sturen en u mijn Marokkaanse paspoort aan te bieden. U wilt waarschijnlijk weten waarom?

Het antwoord is niet eenvoudig. Maar ik zal proberen het in het kort aan te geven. Als u het nieuws uit Nederland volgt, dan weet u dat het kabinet de oorlog heeft verklaard aan terroristen met een islamitische achtergrond. Dit naar aanleiding van de afschuwelijke moord op de cineast/columnist Theo van Gogh. De moordenaar komt uit de hoek van de politieke islam. Ik veronderstel dat u de oorlogsverklaring van dit kabinet van harte zult onderschrijven. Maar zoals u weet, worden in een oorlog niet alleen precisiebommen gebruikt, maar worden ook bomtapijten gelegd, waarbij onschuldige burgers vallen. Al voor deze oorlogsverklaring werden, onder het mom van terrorismebestrijding, onschuldige burgers gearresteerd. Met deze verklaring worden verdergaande maatregelen aangekondigd en bestaande plannen doorgevoerd.

U zult zich afvragen wat mijn Marokkaanse paspoort te maken heeft met deze oorlogsverklaring. Veel, moet ik helaas zeggen. Want een van de maatregelen die het kabinet wil nemen, is het afpakken van het Nederlandschap van burgers met `een dubbele' nationaliteit. Zoals u wellicht weet, bestonden al ideeën om de dubbele nationaliteit van `Marokkanen' in te trekken en hen te laten kiezen voor één paspoort. Tot nu toe zijn deze voorstellen heftig gekritiseerd en is de Nederlandse Grondwet erbij gehaald om de onzinnigheid van zulke voorstellen aan te tonen. Maar nu sprake is van een oorlogssituatie, lijkt het voorstel voor de meeste politici aanvaardbaar.

Ik moet u eerlijk zeggen dat ik niet bang ben zelf slachtoffer te worden van deze maatregel. Maar ik heb twee kinderen. Nee, u hoeft niet naar hun namen in de Marokkaanse administratie te zoeken. Ze staan nergens geregistreerd. Niet bij uw consulaten in Nederland en niet bij uw ambassade en zeker niet bij uw ministerie van Binnenlandse Zaken. Ik heb namelijk besloten om hen niet bij uw overheid te laten registreren. Zij zijn immers hier geboren en ik beschouw Nederland als hun land. Als zij er anders over gaan denken, dan moeten ze dat maar regelen als zij achttien jaar zijn. Dat was mijn opvatting tot nu toe.

Het kabinet beschouwde tot voor kort migranten en hun kinderen als burgers van dit land. Maar zoals ik reeds opmerkte zijn de tijden veranderd. Het kabinet wil nu `verdachten' van terroristische daden bestraffen door hun de Nederlandse nationaliteit af te pakken en naar hun `land' terug sturen. Dat is niet alleen de opvatting van het kabinet, maar ook van anderen. De laatste tijd hoor ik vaak gezagdragers roepen dat als mensen niet tevreden zijn met de normen en waarden van dit land, zij hun koffer kunnen pakken en vertrekken. Dat we als Nederlanders van Marokkaanse afkomst niet als burgers van dit land worden beschouwd, is ook af te leiden van geluiden buiten het kabinet. Eurocommissaris Bolkestein – u zult hem ongetwijfeld kennen – stelde onlangs voor dat het kabinet u moet verzoeken om Nederlandse burgers van Marokkaanse herkomst toe te spreken. U zou Nederlandse burgers als uw geliefde onderdanen moeten toespreken met de boodschap zich niet in te laten met terrorisme. Afgezien van het feit dat een liberaal als Bolkestein wil dat u als een koning tot zijn onderdanen spreekt, denk ik overigens niet dat hij gelooft dat uw woorden effect zullen hebben op islamisten. Want hij weet als ieder ander dat ook in Marokko aanslagen zijn gepleegd in naam van Allah. Daarom liggen er andere redenen aan zijn verzoek ten grondslag. Ik vermoed dat hij verdachten van terrorisme van Marokkaanse herkomst, net als de Amerikanen, aan Marokko wil uitleveren, omdat uw politie schijnbaar effectieve verhoormethoden toepast. Het zou heel wel mogelijk zijn dat dit verzoek u bereikt, omdat de heer Bolkestein een gezaghebbende opinieleider is in Nederland.

Koninklijke Hoogheid,

Het bovenstaande is voor mij genoeg reden om mijn paspoort bij u in te leveren. Want ik geloof dat migranten hier hoe langer hoe minder als burgers van dit land beschouwd worden. Aangezien ik formeel nog steeds een Marokkaans paspoort bezit, betekent dat, dat mijn kinderen ook als zodanig bekendstaan. Daarover maak ik me zorgen. Op dit moment worden plannen gemaakt om verdachten van terroristische daden te bestraffen met het afpakken van het Nederlandschap en verwijdering uit Nederland. Het is niet uitgesloten dat in de nabije toekomst de loyaliteit van mijn kinderen aan Nederland in twijfel getrokken wordt en dat zij om die reden naar Marokko worden gestuurd. Het zal hun daar niet zo best vergaan. Ze zullen het niet overleven. En dat wil ik ze niet aandoen. Daarom bied ik mijn Marokkaanse paspoort aan.

Met de meeste hoogachting,

Said Bouddouft.

Said Bouddouft is voorzitter van het Samenwerkingsverband van Marokkanen en Tunesiërs (SMT).

    • Said Bouddouft