Godslastering

In het artikel Godslastering niet harder aangepakt (16 november, pagina 1) bevestigde een woordvoerder dat minister Donner zijn aankondiging godslastering strafrechtelijk harder aan te pakken heeft ingetrokken. De woordvoerder zei echter dat Donner de nota Grondrechten in een pluriforme samenleving heeft onderschreven. Volgens die nota is de strafrechtelijke en grondwettelijke beschermwaardigheid voldoende gewaarborgd waar het godsdienstvrijheid betreft.