Gebruik Fries neemt af

Meer dan de helft van de Friese kinderen onder de tien jaar spreekt bijna altijd Nederlands.

De meesten van hen worden Nederlandstalig opgevoed en niet Friestalig.

Dit blijkt uit een enquête van TNS-NIPO in opdracht van Omrop Fryslân onder vierhonderd ouders met kinderen onder de tien jaar en aanstaande ouders in de provincie Friesland. Zestig procent van de kinderen praat onderling Nederlands; negentien procent doet dat in het Fries. Het blijkt dat kinderen uit Friestalige gezinnen overstappen op het Nederlands, als er maar één kind geen Fries verstaat.

Op school neemt het gebruik van het Fries ook af. Sprak ongeveer 30 jaar geleden nog 30 procent van de kinderen Fries met elkaar, nu is dat nog negen procent. Hoewel de helft van de ondervraagde ouders beiden Friestalig is, wordt in 54 procent van de gezinnen thuis met de kinderen Nederlands gesproken. Oorzaak is dat in huishoudens waar één ouder Fries spreekt, toch voor het Nederlands als gezinsvoertaal wordt gekozen.

In elke generatie neemt het Fries spreken met de kinderen met tien procent af, zo blijkt uit het onderzoek. De verwachting is dat deze trend zich voortzet, omdat het aantal ,,gemengde huwelijken'' (waar een van beide partners geen Fries spreekt) zal toenemen.

Overigens vindt meer dan de helft van de Friezen hun ,,memmetaal'' ,,tamelijk tot heel belangrijk'' en vindt het jammer als er in de toekomst minder Fries zal worden gesproken.