Extra geld voor koeien in de wei

Minister Veerman (Landbouw, CDA) is bereid geld uit te trekken om koeien in de wei te kunnen houden. Dat zei Veerman gisteren in de Tweede Kamer. Het geld komt uit bestaande fondsen en zal worden besteed aan herindeling van weidegronden, waardoor het voor boeren haalbaar moet blijven de koe in de wei te houden. Veerman noemde het ,,vanuit landschappelijk en maatschappelijk oogpunt aantrekkelijk om de koe in de wei te houden''.

Een toenemend aantal melkveehouders zegt gedwongen te zijn de koeien het hele jaar op stal te houden. De oorzaken zijn de strengere mestregels die Nederland onder druk van de EU moet invoeren en de lage winstmarges voor melkveehouders, hoewel sommigen stellen dat het juist goedkoper is de koe in de wei te houden. Veerman laat daar onderzoek naar uitvoeren. De uitkomst wordt begin 2005 verwacht.

Veerman deed zijn toezegging tijdens de begrotingsbehandeling van zijn ministerie in de Tweede Kamer.

Hij verweerde zich tegen kritiek dat hij te weinig zou doen om het dierenwelzijn in de EU op een hoger plan te trekken. ,,Ik oefen druk uit op andere lidstaten, maar die druk moet niet te groot zijn, anders zullen er te veel lidstaten afvallen.'' Het begrotingsdebat wordt volgende week voortgezet.