Europese Commissie aan de slag

Het Europees Parlement heeft vanmiddag met ruime meerderheid zijn vertrouwen uitgesproken in de nieuwe Europese Commissie onder leiding van de Portugees José Manuel Barroso.

De 25 leden tellende Europese Commissie, die de komende vijf jaar het dagelijks bestuur van de Europese Unie vormt, zal aanstaande maandag met de werkzaamheden beginnen. De nieuwe Commissie kreeg het vertrouwen van 449 europarlementariërs. Tegen waren 149 afgevaardigden. Veel kritiek houdt het Parlement op de voordracht van de Nederlandse commissaris Neelie Kroes.

Barroso had aanvankelijk met zijn team op 1 november de huidige commissie-Prodi moeten opvolgen. Hij trok echter vorige maand de voordracht van zijn commisie in, omdat een meerderheid van het Parlement uit onvrede met de kandidatuur van de Italiaan Rocco Buttiglione dreigde tegen te stemmen. Vervolgens bracht Barroso drie wijzigingen aan. Deze waren voldoende voor de meerderheid van het Parlement.

De vanwege zijn persoonlijke opvattingen over homoseksualiteit en de rol van vrouwen omstreden Buttiglione is vervangen door zijn landgenoot Franco Frattini. Hij gaat de post justitie bekleden. De Letse Ingrida Udre heeft plaatsgemaakt voor haar landgenoot Andris Piebalgs. Hij gaat zich bezighouden met energie. De Hongaar László Kovács, aan wie deze portefeuille oorspronkelijk was toebedeeld, is overgeplaatst naar de post belastingen en douane. Het Parlement had Kovács verweten te weinig van energiezaken af te weten.

Het Parlement is uiterst kritisch over de door Nederland voorgedragen kandidaat Neelie Kroes voor de portefeuille mededinging. Veel volksvertegenwoordigers vrezen dat zij in haar rol als beoordelaar van fusies met belangenconflicten te maken kan krijgen. De liberale oud-minister van Verkeer en Waterstaat had de afgelopen jaren diverse functies in het bedrijfsleven. Fractieleider Martin Schulz van de sociaal-democratische PES noemde haar gisteren ,,een controversieel geval''. De leider van de Groenen, Monica Frassoni, betitelde Kroes als ,,niet geloofwaardig''. In een ruim gesteunde resolutie ,,betreurt'' het Parlement dat er ,,geen afdoende oplossing is gevonden voor het potentiële probleem van belangenconflicten''.

Van belang voor het functioneren van Kroes is dat het Parlement de mogelijkheid wil krijgen niet goed functionerende leden van de Europese Commissie weg te sturen. Barroso is bereid de posite van het Europees Parlement op dit punt te versterken. De regeringen van de 25 lidstaten van de Unie moeten hier echter ook mee instemmen. Op dit moment kunnen de 732 europarlementariërs alleen oordelen over de Commissie als geheel. Dat betekent dat als er bezwaren tegen één commissaris bestaan, de voltallige Commissie moet worden weggestuurd.

Volgens het voorstel van het Parlement zal de voorzitter van de Commissie ,,terdege nagaan of het wenselijk is'' om een commissaris waarin de meerderheid van het Parlement geen vertrouwen heeft te ,,verzoeken af te treden''. Barroso zei vanmorgen in een debat met het Parlement in Straatsburg dat alle leden van zijn commissie hebben toegezegd ontslag te nemen als hij hen daar om vraagt. De 25 leden van de Commissie zijn voorgedragen door hun regeringen.