Discussie over schelden hoort overbodig te zijn

Als we het eens zouden zijn met Elsbeth Etty (NRC Handelsblad, 15 november), dat schelden en pesten ook vallen onder het begrip `vrije menigsuiting', dan moeten we toch constateren, dat de onderwijswereld die tracht het pesten op school te bestrijden, de vrije meningsuiting aantast. Kan het dwazer? Als de minister van Justitie vindt dat men niemand mag kwesten in zijn/haar godsdienstige gevoelens, dan sluit hij de ongelovigen uit en zegt hij impliciet dat mensen met een niet-godsdienstige levensbeschouwing wel gekwetst mogen worden. Kan het dwazer?

Als godsdienst niet misbruikt mag worden, zoals de premier heeft verklaard, moeten we dan een partij die vrouwen uit de volksvertegenwoordiging weert en een negatieve visie op homo's verkondigt, blijven subsidiëren en in de Tweede Kamer toelaten?

Als we nu eens terugkeren naar wat sinds mensenheugenis een wettelijk uitgangspunt is geweest: je mag niemand beledigen of uitschelden; je mag niemand diskwalificeren vanwege zijn levensbeschouwing, en de overheid mag niet met twee maten meten. En als we die wet nu eens gewoon handhaven en het aan de rechter overlaten om uit te maken of iemand of een groep zich al dan niet te snel beledigd voelt, dan mag deze discussie worden wat zij behoort te zijn: overbodig.

    • Anton Gerits