Deel missie iets langer in Irak

Een deel van het nieuwe Nederlandse detachement, dat gisteren naar Irak is vertrokken, zal enkele weken langer moeten blijven in verband met de ontmanteling van de Nederlandse basis.

Van een verlenging van de missie in de provincie Al Muthanna is echter volgens de woordvoerder van minister Kamp (Defensie) geen sprake. Het gaat slechts om het waarborgen van de veiligheid van de logistieke eenheid die, na het einde van de missie half maart, het kamp zal afbreken. In totaal zal het hierbij gaan om een periode van vier tot zes weken. Hoeveel militairen langer zullen blijven, staat nog niet vast.

Bij het afscheid van de militairen gisteren op de Oranje-kazerne in Schaarsbergen zorgde generaal Bek, die aan het hoofd staat van het Materieel Logistiek Commando van de Koninklijke Landmacht, voor enige verwarring. Veel van de aanwezigen kregen de indruk dat het om een onaangekondigde verlenging ging van de Nederlandse missie in Zuid-Irak.

Het kabinet besloot afgelopen vrijdag de missie half maart te beeindigen. Dit was in overeenstemming met de afspraak die in juni was gemaakt met de Tweede Kamer. In de Tweede Kamer voelt vooralsnog alleen de VVD voor een langer verblijf. De partij vreest dat de Iraakse autoriteiten half maart nog onvoldoende controle over het land hebben.

Het kabinet daarentegen gaat ervan uit dat de Iraakse autoriteiten in staat zijn die tijd zelf de zaken af te wikkelen. De Tweede Kamer moet formeel nog instemmen met het kabinetsbesluit over de terugtrekking uit Irak, maar, behalve van de VVD, valt er weinig weerstand te verwachten.

Er is niet voorzien in de komst van een nieuwe buitenlandse eenheid die het werk van de Nederlanders van de afgelopen zestien maanden kan overnemen. Wel zullen er naar verwachting enkele Britse militairen in Al Muthanna worden gelegerd, die de situatie ter plekke in de gaten zullen houden. Al Muthanna maakt deel uit van de zone die onder Brits commando staat.