Wereld niet veiliger na val Saddam

De Franse president Jacques Chirac betwijfelt of de wereld er veiliger op is geworden sinds de omverwerping van het regime van Saddam Hussein in Irak, zoals de Amerikaanse president George Bush en de Britse premier Tony Blair herhaaldelijk hebben gezegd.

Aan de vooravond van een officeel bezoek aan Groot-Brittannië zegt Chirac tegen de BBC dat het vertrek van Hussein ,,tot op zekere hoogte'' positief was, maar ,,het heeft ook reacties uitgelokt, zoals in verschillende landen de mobilisatie van islamitische mannen en vrouwen, die de wereld onveiliger hebben gemaakt.'' Volgens Chirac is de toename van het aantal terroristische aanslagen in de wereld mede het gevolg van de situatie in Irak.

In een vraaggesprek van een aantal correspondenten van Britse kranten zei Chirac dat de Britten er niet in zijn geslaagd een brug te vormen tussen de Verenigde Staten en Europa. ,,Ik ben er niet zo zeker van dat het past bij de aard van onze Amerikaanse vrienden op dit moment, om systematisch een wederdienst te bewijzen als je ze een gunst verleent'', aldus Chirac. Hij wijst erop dat Blair niets heeft bereikt met zijn steun aan Bush in Irak.

Chirac herhaalde dat hij meer ziet in een multi-polaire wereld, waarbij Europa een machtsblok vormt naast de Verenigde Staten. Hij wees erop dat de Amerikanen daar niets voor voelen. Als voorbeeld verwees hij naar ,,die aardige man, hoe heet hij ook al weer, die sprak over het Oude Europa''. Chirac doelde op de Amerikaanse minister van Defensie Donald Rumsfeld, die de midden-Europese landen als `het nieuwe Europa' prees voor hun betrokkenheid bij de oorlog in Irak, in tengenstelling tot de `oude' Europeanen Duitsland en Frankrijk.

,,De evolutie naar een multi-polaire wereld is onvermijdelijk'', aldus Chirac in The Times. ,,Als gevolg daarvan zal er een sterke Amerikaanse pool zijn, een sterke Europese, een Chinese, een Indiase en misschien een Zuid-Amerikaanse. Deze polen zullen met elkaar moeten samenleven.'' Voor Chirac is het vanzelfsprekend dat de Amerikanen en de Europeanen, die uitgaan van dezelfde beginselen, nauw samenwerken. Bovendien vraagt deze visie op de wereld volgens Chirac om een daadkrachtige rol van de Verenigde Naties als bemiddelaars tussen de verschillende polen.

,,Quelle surprise'', zei een woordvoerder van premier Blair in het Frans op Chiracs uitlatingen. ,,Dit is een visie die de president herhaaldelijk heeft verwoord. Hij verhult niet dat we verschillende opvattingen hebben. Wij geloven niet in een wereld met rivaliserende invloedssferen. Chirac wel.''

Maandag herhaalde Blair in een toespraak over buitenlands beleid de noodzaak van de transatlantische samenwerking. Hij ziet voor zichzelf geen andere rol dan optreden als bemiddelaar. ,,Europa en de VS moeten niet arrogant zijn tegenover elkaar'', aldus de premier. ,,De Amerikaanse politiek verandert geleidelijk.''