Vodafone wordt een nieuw soort `DOTCOM'

Vodafone is in rap tempo een Doodgewoon `Oud' TeleCOMconcern aan het worden, waardoor het opeens een geheel nieuwe invulling geeft aan het begrip 'dotcom'. De wereldwijde aanbieder van mobiele telefonie vertoonde in de eerste helft van het jaar een respectabele groei, maar dat was te danken aan een dure investering in de werving van nieuwe abonnees in Engeland en Spanje. Op de belangrijkste markten – Duitsland en Italië – daalde de omzetgroei snel.

Erger nog, de groeivertraging zorgt ervoor dat de concurrentiedruk in de mobiele telefoniesector steeds intensiever wordt. Dat blijkt duidelijk uit Vodafone's winstmarges, die met 0,8 procent zijn teruggelopen. Veelzeggend genoeg voelde het concern zich verplicht de dividenduitkering te verdubbelen, om de aandeelhouders tevreden te houden.

Op de korte termijn zou die truc moeten werken. Het nieuwe rendement van 2,8 procent ligt niet ver beneden het Britse marktgemiddelde. Deze kleine korting wordt gebillijkt door Vodafone's aanhoudende groei. Toch wordt de koers niet helemaal gerechtvaardigd door de hoogte van het dividend, als we uitgaan van de behoedzame groeiverwachtingen voor de langere termijn.

Maar Vodafone geeft dit jaar nog eens hetzelfde bedrag aan de aandeelhouders terug via inkoopacties van de eigen aandelen. Die acties hebben uiteraard niet het eeuwige leven, want het concern wil graag wat financiële middelen achter de hand houden voor toekomstige overnames. Maar het zou inhalig zijn dit jaar te zeuren over het geheel uit contanten bestaande rendement, dat de 6 procent overstijgt.

Vodafone heeft echter nog niet tot deze stappen besloten of er rijzen al vragen over het vermogen van het concern om de kasstroom op peil te houden.

Hoewel de winstmarges onlangs zijn gedaald, meent het concern dat die tot maart 2006 grofweg stabiel zullen blijven. Maar kijk eens naar de druk waaraan ze blootstaan: nieuwkomers op de markt, met name in Engeland en Italië, daartoe in staat gesteld door de opkomst van UMTS; heviger concurrentie in het algemeen; en minder vergoedingen van andere aanbieders voor het gebruik van Vodafone's netwerk, met dank aan de toezichthouders.

Bovendien voorspelt Vodafone wel stabiele marges, maar verwacht het tegelijkertijd dat de kapitaaluitgaven zullen afnemen. Dat is niet alleen moeilijk te verenigen met de zwaardere concurrentie, het impliceert ook een stijging van de kasstroommarges – hetgeen op toezichthouders dezelfde uitwerking heeft als een rode lap op een stier.

Vodafone weet dit uiteraard allemaal. Dat is de reden waarom het concern jaarlijks 1,4 miljard pond (2 miljard euro) wil bezuinigen. Het doel is het behalen van synergievoordelen door het bedrijf gestroomlijnder te laten functioneren.

Gezien de omvang van de kostenbasis ligt dat voor de hand, maar het zal het uiterste vergen van topman Arun Sarin. Bovendien is Vodafone's beurswaarde steeds meer afhankelijk geworden van kostenbesparingen en dividenduitkeringen. Die mogen nu nog voldoende gewicht in de schaal leggen om de huidige koers te rechtvaardigen, die op basis van de koers/winstverhouding in het verlengde ligt van de Britse markt. Maar er is meer voor nodig om de voorheen gebruikelijke premie van het concern in ere te herstellen.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld.

    • Mike Monnelly