Vertraging bij toelaten van kenniswerker

De snellere toelating van hoogopgeleide kenniswerkers uit het buitenland loopt vertraging op doordat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) nog niet klaar is met de voorbereidingen.

Het nieuwe `loket', waar werkgevers de hele toelatingsprocedure van kennismigranten kunnen afhandelen, bestaat officieel sinds 1 oktober. Onder de nieuwe regeling vervalt onder meer de verplichting om een werkvergunning aan te vragen voor kennismigranten.

De IND stuurt pas volgende week een brief naar bedrijven die ervaring hebben met kennismigranten dat zij vanaf dat moment van de nieuwe regeling gebruik kunnen maken. ,,We zijn op 1 oktober begonnen met de voorbereiding'', zegt een woordvoerder van de IND.

Zo'n twintig Nederlandse multinationals waaronder Akzo Nobel, Shell, KLM, Philips, Unilever en Heineken hebben in maart 2002 al een brandbrief aan het kabinet geschreven met het verzoek om een speciaal spoedloket voor economische migranten.

Het spoedloket is nodig om een dreigend tekort aan kenniswerkers op te vangen. Het kabinet verwacht een tekort van 120.000 hoogopgeleiden, met name bèta's en technici. Het nieuwe beleid is het eerste afgeronde project van het Innovatieplatform, dat ervoor moet zorgen dat Nederland in 2010 een van de meest innovatieve landen van Europa is.

Voorheen moesten werkgevers, om een werkvergunning te krijgen, bewijzen dat ze binnen de EU geen geschikte kandidaat konden vinden. Omdat zij vaak al een kandidaat op het oog hadden, was dit slechts een formaliteit. Zonder werkvergunning kreeg de migrant geen verblijfsvergunning.

De IND streeft ernaar aanvragen voor de toelating van kennismigranten voortaan binnen twee weken af te handelen. Eenmaal in Nederland krijgen deze migranten een verblijfsvergunning voor de duur van hun contract, met een maximum van vijf jaar. Tot nu toe moest een kennismigrant die vijf jaar bleef zijn vergunning ten minste één keer verlengen. De werkgever moet een overeenkomst sluiten met de IND waarin hij zich garant stelt voor de medewerker.

Onder kennismigranten verstaat de IND iedereen die in Nederland een bruto jaarsalaris van 45.000 euro gaat verdienen. Voor migranten jonger dan 30 jaar is dat 32.600 en voor promovendi geldt geen inkomensgrens. Alleen godsdienstleraren, geestelijk voorgangers, voetballers en prostituees gelden niet als kennismigrant.

Volgens werkgeversvereniging VNO-NWC zijn de nieuwe regels ,,de meest liberale maatregelen'' voor toelating van kennismigranten in Europa. ,,Na een jarenlange lobby is het eindelijk gelukt'', zegt Sip Nieuwsma van VNO-NCW.

kennismigrant: pagina 16

    • Elske Schouten