Universiteiten zien af van dure uitgaven

Wetenschappers bij de Nederlandse universiteiten kunnen de komende drie jaar ruim 800 wetenschappelijke tijdschriften van uitgeverij Reed Elsevier niet meer raadplegen, de helft van de Elsevier-titels.

De vijftien universiteitsbibliotheken zeggen geen geld te hebben om de prijsverhoging van de uitgever te betalen en schrappen daarom titels. Een nieuw meerjarencontract gaat op 1 januari in. De afgelopen vijf jaar steeg de prijs voor het complete titelbestand jaarlijks met circa 5 procent.

Volgens N. Verhagen, namens de bibliotheken onderhandelaar met de uitgevers, blijft ,,de schade voor de Nederlandse wetenschap beperkt''. Het gaat om tijdschriften die wetenschappers volgens Verhagen ,,weinig gebruiken''.

De afgelopen vijf jaar hadden de wetenschappers toegang tot alle wetenschappelijke informatie van Reed Elsevier via internet. De wetenschappers op de universiteiten zijn nog niet op de hoogte van de komende beperking.

Verhagen zegt nu mogelijkheden te onderzoeken om de tijdschriften die buiten de overeenkomst vallen toch toegankelijk te maken via `pay per view', dus alleen betalen als een uitgave daadwerkelijk wordt geraadpleegd.

Reed Elsevier is met afstand de grootste wetenschappelijke uitgever ter wereld. Het concern is eigenaar van onder meer de internationaal toonaangevende tijdschriften The Lancet en New Scientist.

De gezamenlijke universiteiten betalen volgens Verhagen tussen de 7 en 8 miljoen euro per jaar aan Reed Elsevier. De universiteitsbibliotheken zeggen geen prijsverhogingen meer te kunnen betalen omdat hun budgetten onder druk staan. Afgesproken is dat Reed Elsevier de komende drie jaar geen prijsverhogingen doorvoert voor de tijdschriften waarop de universiteiten zich nu hebben geabonneerd. Met andere uitgevers, die ook hun prijzen verhogen, hebben de universiteiten hun contracten wel verlengd.

Al circa vijftien jaar zijn er discussies gaande tussen universiteiten en uitgevers over de vrije toegang tot wetenschappelijke informatie. Een groot deel van de wetenschappers die de artikelen voor de tijdschriften schrijven worden betaald door de overheid, die ook de universitaire bibliotheken financiert.

    • Mark Houben