Restauraties monumenten op de tocht

De nieuwe regeling voor instandhouding van monumenten die staatssecretaris van OCW Van der Laan wil invoeren, zal rampzalig uitpakken. Dit heeft de Landelijke Federatie Het Behouden Huis laten weten in een brief aan de Tweede-Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW).

Na invoering van het Besluit Regeling Instandhouding Monumenten (BRIM) zullen de komende jaren veel monumenten niet kunnen worden gerestaureerd en verloren gaan. Het gaat onder meer om Huis Holster in Dordrecht en het pand Oudezijds Voorburgwal 30 in Amsterdam. Op een eendaagse fototentoonstelling vandaag in het gebouw van de Rabobank aan de Korte Vijverberg in Den Haag toont de Federatie Het Behouden Huis, koepel van tientallen landelijke en regionale organisaties voor de restauratie, welke monumenten als gevolg van de regeling zullen verdwijnen.

Bedoeling van de nieuwe instandshoudingsregeling die per 2006 moet ingaan, is dat restauratie en onderhoud worden geïntegreerd. Deze versimpeling van de bestaande regelingen voor onderhoud en restauratie wordt door de Federatie Het Behouden Huis onderschreven. Maar nu blijkt de BRIM-regeling zo ingevuld, dat er alleen geld beschikbaar komt voor monumenten die al gerestaureerd zijn. Rijkssubsidies voor vervallen monumenten die nog restauratie behoeven, variërend van 17de-eeuwse grachtenpanden tot steenfabrieken, worden afgeschaft. Bovendien wordt in de BRIM-regeling de subsidie voor instandhouding van monumenten verlaagd en gebonden aan een maximum. Vooral voor omvangrijke monumenten wordt de subsidie dan zo laag dat de rijksbijdrage marginaal is.

Eerder al lieten negen steden Van der Laan in september weten dat de restauratie van een aantal grote monumenten moet worden stilgelegd, omdat het kabinet Balkenende in 2005 geen geld meer beschikbaar stelt voor de restauratie van de zogeheten `kanjers'. Het gaat onder meer om de Sint Janskathedraal in Den Bosch en kasteel Haarzuilens.

    • Bernard Hulsman