Politieke rel over geld voor `moederkerk'

Moet de provincie Limburg een half miljoen euro stoppen in de kathedraal in Roermond? De leefbaarheid van de stad gaat er door omhoog, zegt het ene Statenlid. De kerk heeft geld genoeg, zegt de ander.

Moet een provinciebestuur meebetalen aan het verplaatsen van een priesterkoor, het vernieuwen van de verwarmingsketel en het vervangen van de geluids- en elektriciteitsinstallatie van een kerkgebouw? De politiek in Limburg is er verdeeld over.

Op de agenda van de vergadering van Provinciale Staten staat vrijdag een initiatiefvoorstel van twee Statenleden van CDA en VVD. Beiden willen dat de provincie, buiten de subsidieregelingen om, een half miljoen euro stopt in een ,,revitaliseringsplan'' voor de Sint Christoffelkathedraal in Roermond.

De Stichting Renovatie Kathedraal Roermond, met als voorzitter bisschop F. Wiertz, komt geld tekort voor een verbouwing van het pand. Dat tekort willen de Statenleden V. Zwijnenberg (VVD) en C. Smeets (CDA) uit de provinciekas bijpassen. Volgens Zwijnenberg is de kathedraal ,,de katholieke moederkerk van Limburg.'' Zwijnenberg: ,,De geschiedenis van Limburg is van oudsher nauw verbonden met het rooms-katholieke geloof. De kerk was de cultuurdrager. Dat is een belangrijk gegeven om rekening mee te houden.''

Omdat het niet gaat om een renovatie van het monumentale kerkgebouw kan er geen beroep worden gedaan op de provinciale monumentensubsidie. De Statenleden zien, behalve het cultuurhistorisch argument, desalnietemin redenen om het geld te geven. Zo zou sprake zijn van een vergroting van de leefbaarheid van de binnenstad van Roermond en zou de gerevitaliseerde kathedraal bijdragen aan groei van het toerisme.

Behalve door de partijen van de twee Statenleden – samen een meerderheid in de Staten – wordt het initiatiefvoorstel breed afgewezen in de Limburgse politiek. PvdA, PNL, GroenLinks, D66, SP en Limburgs Belang betwijfelen de juistheid van de argumenten. Statenlid P. Seeverens (Limburgs Belang) ziet de scheiding van kerk en staat verdwijnen. ,,Gaan we nu ook alle synagogen en moskeeën geld geven? Bovendien geloof ik niet dat de rooms-katholieke kerk zo armlastig is.''

B. van Rijswijk (GroenLinks) zegt er ,,niets op tegen'' te hebben om monumenten geld te geven. ,,Daar zijn regelingen voor. Maar hiervoor bestaat geen subsidieregeling. Tegelijk constateer ik dat er nog veel monumenten zijn die hard aan renovatie toe zijn en waar geen geld voor is.''

Dat beide initiatiefnemers, Zwijnenberg en Smeets, in Roermond wonen, lijkt op `eigen dorp eerst'-politiek, beaamt PvdA-Statenlid H. Tilborgh die zich verbaasd heeft over de dubbelrol van Smeets. Deze week werd bekend dat Smeets lid is van de organisatie van kathedraalconcerten die van de verbouwing profiteert. Een van de redenen voor de verbouwing is namelijk om de kathedraal geschikt te maken voor concerten, zo blijkt uit het initiatiefvoorstel.

Initiatiefnemer Smeets had zijn functie in de kathedraal niet vermeld in het openbare nevenfunctieregister. ,,En dat terwijl wij als Staten toch ernstige integriteitsdebatten hebben gevoerd'', aldus Tilborgh.

Smeets geeft toe dat hij ,,er beter aan gedaan had'' zijn nevenfunctie wel te vermelden toen hij het voorstel indiende. ,,Het is mij ontschoten.''

    • Joep Dohmen